Trà Cú: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được quan tâm đầu tư và phát triển

Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện được luôn được các cấp, các ngành quan tâm, đầu tư và thực hiện tốt.

Quang cảnh khuôn viên Công viên huyện Trà Cú.

Trong năm 2021, tuy  tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp và kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống Nhân dân gặp khó khăn, mất việc làm, giảm thu nhập, nhất là dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và cây trồng đe dọa mùa vụ sản xuất của người dân…Nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền 02 cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa như: Thường xuyên triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”như: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các thông tư, hướng dẫn của của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong xây dựng đời sống văn hóa; Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 1959/QĐ-UBND, ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa, ấp nông thôn mới”, “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa tỉnh Trà Vinh.

Bà Tăng Thị Thắm, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia tại buổi Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao  xã Phước Hưng năm 2021 (xã điểm của huyện)

Ban Chỉ đạo huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, qua đó đã tổ chức tuyên được 256 cuộc, có 8.874 lượt người tham dự. Phát hành đến xã, thị trấn 160 cuốn tạp chí tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật, 1.750 tờ tuyên truyền về các sự kiện trong nước, trong tỉnh, do Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành. Chương trình điện khí hóa nông thôn được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư, hiện có 17/17 xã, thị trấn đã có lưới điện, đạt tỷ lệ 99,5% hộ sử dụng điện. Hệ thống giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp, hiện toàn huyện có 100% đường xe ô tô đến trung tâm xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo và vận động Nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm cho đời sống Nhân dân ổn định, từng bước phát triển theo hướng bền vững và phát triển. Đi đôi với phát triển nông nghiệp, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ cũng được quan tâm đầu tư phát triển. Từ đó, thu nhập bình quân đầu người  năm 2021 tăng lên 49,35 triệu đồng/người/năm (tăng 3,85 triệu đồng so với năm 2020). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm 2,05%; hiện hộ nghèo còn 251 hộ, chiếm 0,58%. Cơ sở vật chất văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; các xã, thị trấn đã huy động được sự đóng góp của Nhân dân, sự hỗ trợ ngân sách của huyện, sự đầu tư của tỉnh, Trung ương để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động văn hóa - thông tin, thể thao. Trong đó, đã xây dựng 01 Nhà văn hóa xã Tân Hiệp, nâng tổng số toàn huyện có 17/17 Nhà văn hóa xã, thị trấn, đạt 100% chỉ tiêu và có đủ 02 phòng chức năng; trong năm đã xây dựng được 04 Nhà văn hóa ấp, nâng tổng số có 121/124 Nhà văn hóa ấp, khóm, chiếm 97,5%; có 16 sân bóng đá (trong đó có 08 sân vận động lớn, 08 sân bóng đá cỏ nhân tạo), có 92 sân bóng chuyền; 04 có sở kinh doanh bơi lội với 07 hồ bơi; 01 sân quần vợt, 04 sân cầu lông, 09 phòng tập Gym, 03 phòng tập thể dục thẩm mỹ, 01 đội ghe ngo; 01 đội thuyền rồng; 16/17 xã có khu vui chơi dành cho trẻ em. Huyện có 01 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. Ngay từ đầu năm, các xã, thị trấn đã phát động toàn dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa được 39.891/42.665 hộ đăng ký, chiếm tỷ lệ 93,5%. Kết quả đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức bình nghị và có 38.800/39.891 hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 97,22% so với tổng số hộ gia đình đăng ký (so với năm 2020 tăng 1,7%). Phát động đăng ký xây dựng ấp, khóm văn hóa, kết quả có đã tổ chức thẩm định và đề nghị UBND huyện ra quyết định công nhận 124/124 ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100% (tăng 2,5% so năm 2020). Hoàn thành 04 hồ sơ xã văn hóa nông thôn mới và được UBND huyện ra Quyết định công nhận xã 04 xã gồm: Tân Hiệp, An Quảng Hữu, Ngãi Xuyên và Thanh Sơn (đạt 133% chỉ tiêu), nâng tổng số toàn huyện đã công nhận 14/15 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 93,33%. Phong trào xây dựng thị trấn văn minh đô thị trong năm qua cũng được các ngành các cấp quan tâm, đến nay được UBND huyện công nhận thị trấn Trà Cú đạt chuẩn văn minh đô thị, thị trấn Định An đạt 22/24 tiêu chí. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19 nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức, kết quả huyện tổ chức được 02 sự kiện: Tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 được tổ chức ở 17/17 xã, thị trấn, đạt 100% theo kế hoạch đề ra, có 15.658 lực lượng tham gia chạy, được xã hội hóa từ các nguồn vận động tài trợ hợp pháp được trên 36.000.000 đồng và tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở với 09 môn thi đấu gồm: Bóng đá, Bóng chuyền, Chạy việt dã, Cờ tướng, Quần vợt, Cầu lông, Kéo co, Đẩy gậy, Nhảy bao bố, có 3.841 vận động viên tham gia, phục vụ cho 25.121 lượt người xem, với kinh phí tổ chức Đại hội 467.895.000 đồng, trong đó đã vận động xã hội hóa được 202.917.000 đồng. Các địa phương luôn sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao đúng theo mục đích yêu cầu; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển; bản sắc văn hóa dân tộc luôn được giữ gìn và phát huy, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Từ đó, phong trào xã hội hóa các họat động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao được đẩy mạnh. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thường xuyên được nâng cao và phát triển, đã tạo sân chơi bổ ích, ngày càng phong phú, đa dạng cho quần chúng Nhân dân.

Một góc của Công viên huyện Trà Cú.

Với những kết quả đạt được trong năm qua và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thông qua việc tổ chức hoạt động các phong trào, trong những năm tới, Thường trực Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số giải pháp như: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp là nhân tố quyết định cho phong trào thành công. Nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm thì phong trào phát triển mạnh và ngược lại. Sau khi kiềm chế được đại dịch Covid-19 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở các cấp, các lực lượng, phương tiện đảm bảo, đa dạng, phong phú, nhiều chiều nhằm nâng cao ý thức, chuyển biến hành động trong các tầng lớp Nhân dân; chú trọng tuyên truyền đi vào chiều sâu từng đối tượng, nhằm chuyển hóa từng gia đình cụ thể mới đem lại hiệu quả cao. Thường xuyên củng cố Ban Chỉ đạo, Ban Vận động các cấp, nhất là vai trò của các thành viên thường trực trong công tác tham mưu, tư vấn các mục tiêu, giải pháp để triển khai, tổ chức thực hiện là yếu tố quan trọng đem lại hiệu quả của phong trào. Hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phải thường xuyên lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào khác như: Phát huy dân chủ cơ sở, khuyến học; ngày vì người nghèo; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng, chống bạo lực gia đình; chiến lược bình đẳng giới; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tạo sức mạnh tổng hợp đem lại hiệu quả thiết thực. Tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện có văn bản chỉ đạo xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá nông thôn mới. Tranh thủ nguồn lực trong và ngoài huyện đầu tư, trang bị các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao; tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp tài lực, vật lực xây dựng ấp, khóm văn hóa, ấp nông thôn mới.

Thông qua việc phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động phong trào được tổ chức thực hiện sâu rộng tại địa phương từ huyện đến cơ sở, nhằm giúp cho người dân yên tâm sản xuất, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và môi trường sinh hoạt, góp phần xây dựng đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng phát triển, xã hội ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Bài, ảnh: NGỌC HIẾU

 

Bản đồ hành chính

Thủ tục hành chính

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 138
  • Hôm nay: 5223
  • Trong tuần: 50,975
  • Tất cả: 2,108,260

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT

Chung nhan Tin Nhiem Mang