Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trà Cú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp
Trong các ngày từ 02 - 04/8, Đảng bộ huyện Trà Cú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, Ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động và 265 đại biểu đương nhiên, đại biểu được bầu từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 
  Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
 
 Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị trình đại hội cho biết: Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tuy gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, Đảng bộ huyện đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Riêng 02 chỉ tiêu đạt thấp là giá trị sản xuất khu vực II thực hiện đạt trên 60%, xây dựng thị trấn văn minh đô thị đạt 50%. 

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; tổng giá trị sản xuất thực hiện đạt 46.842 tỷ đồng, tăng bình quân trên 15% năm; trong đó, khu vực III tăng cao nhất với trên 30%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 16.095 tỷ đồng, tăng trên 02 lần so với giai đoạn 05 năm trước. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 45 triệu đồng/người/năm, tăng trên 02 lần so với năm 2015. Tập trung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng 287 mô hình sản xuất có hiệu quả như: mô hình nuôi lươn cho lợi nhuận gấp 03 lần so với vốn đầu tư; mô hình lúa - tôm, lợi nhuận bình quân 70 triệu đồng/ha; lúa hữu cơ, lợi nhuận bình quân 44 triệu đồng/ha. Chỉ đạo xây dựng mỗi xã, thị trấn một sản phẩm chủ lực; phát triển mỗi xã, thị trấn một sản phẩm đạt chuẩn và xây dựng được 02 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Chỉ đạo chuyển đổi 7.418 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang các hình thức khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân 01 ha đất nông nghiệp đạt trên 120 triệu đồng. Tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả như: Mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học, bò vỗ béo, bò sinh sản…; và các mô hình nuôi thủy sản như: Cá lóc, tôm sú, tôm thẻ chân trắng…Phát triển 27 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nâng tổng số 1.468 cơ sở, góp phần giải quyết việc làm cho 3.728 lao động. Huy động tốt các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, thủy lợi, đặc biệt là nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển…với tổng kinh phí trên 1.165 tỷ đồng. Phát triển 26 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã, 118 doanh nghiệp, nâng lên toàn huyện có 24 hợp tác xã, 301 tổ hợp tác và 174 doanh nghiệp; từ đó, góp phần giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động tại địa phương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Đến nay, toàn huyện có 09 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; trong đó, có 06 xã được công nhận, 06 xã còn lại đạt từ 11-15 tiêu chí và thực hiện hoàn thành 5/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Phát động 1.548 cuộc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về tăng cường quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh”.

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân. Đến nay, toàn huyện có trên 93% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; trên 89% ấp, khóm văn hóa; có 60% xã văn hóa, nông thôn mới; trên 98% cơ quan văn hóa, 100% trường học văn hóa và trên 66% doanh nghiệp văn hóa. Triển khai xây dựng đạt 34/40 tiêu chí huyện văn hóa vùng dân tộc Khmer Trà Cú; xây dựng thị trấn Trà Cú đạt 24/24 tiêu chí và thị trấn Định An đạt 20/24 tiêu chí văn minh đô thị. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao; cơ sở trang thiết bị ngày càng đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp tăng từ 05 - 6,5% so với đầu nhiệm kỳ. Tổ chức được 55 lớp đào tạo nghề cho trên 9.600 lao động; giải quyết việc làm cho trên 32.000 lao động; tổ chức đưa 221 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tăng 167 lao động so với giai đoạn 05 năm trước. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ thực hiện tốt các nguồn vốn ưu đãi của Đảng và Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của hộ nghèo nên huyện Trà Cú  kéo giảm 6.266 hộ nghèo, bình quân giảm trên 3,1%/năm. Đến nay, toàn huyên còn 1.870 hộ nghèo, chiếm 4,6% và 4.328 hộ cận nghèo, chiếm trên 10%. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) có nhiều chuyển biến tích cực. Qua nhận diện, có 04/35 tập thể Ban Thường vụ, chi ủy cơ sở; 03/51 tập thể ban lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; 20/165 tập thể chi ủy cơ sở và 276/4.681 cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái; đến nay, đã cơ bản khắc phục xong. Xây dựng 374 mô hình và nhân rộng 28 mô hình học tập và làm theo Bác.   

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Trà Cú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu Đảng bộ huyện Trà Cú cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau: Tiếp tục lãnh đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung chỉ đạo việc tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững. Tập trung phát triển thủy sản phù hợp với quy hoạch; đẩy mạnh việc khai thác, đánh bắt, chế biến thủy, hải sản; chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại. Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2023. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp phục vụ nông nghiệp, chế biến nông sản. Phát triển thương mại - dịch vụ, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống. Phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã; huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát triển du lịch, đào tạo nghề, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò người có uy tín, các vị chức sắc trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tăng cường công tác tiếp công dân, cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt, hạ quyết tâm.

Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt, hạ quyết tâm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư Huyện ủy; bầu các Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Dương Văn Triệu được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Trà Cú nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Tấn Tài

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 1 697
  • Tất cả: 6344907
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang