ĐỀ CƯƠNG tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

I. TRÀ CÚ TỪNG BƯỚC ĐÁNH BẠI MỌI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN GÂY CHIẾN TRANH CỦA ĐẾ QUỐC MỸ VÀ TAY SAI VỚI NHIỀU GIAI ĐOẠN (TỪ THÁNG 8/1945 ĐẾN 30/4/1975)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Trà Cú đã trải qua nhiều gian khổ, ác liệt nhất và phức tạp nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Có thể chia cuộc kháng chiến thành năm giai đoạn chiến lược, mỗi giai đoạn có những chuyển biến về tương quan lực lượng, cục diện chiến tranh để đến giai đoạn cuối tạo bước nhảy vọt lớn đi đến giành thắng lợi hoàn toàn.

1. Giai đoạn từ tháng 8/1945 đến năm 1960

Sau ngày hiệp định Genever có hiệu lực, Huyện ủy Trà Cú được củng cố, do đồng chí Trần Văn Long làm Bí thư, dưới ánh sáng Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) và Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng, cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, Đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng các vùng căn cứ lõm, ở một số xã lãnh đạo phát triển hàng ngàn hội viên đoàn thể, tạo được phong trào với những bước tiến và thành quả rõ rệt; phong trào vừa có đấu tranh chính trị, vừa có đấu tranh vũ trang, diệt tề, đánh đồn kết hợp với công tác binh vận, từ đó đã xóa được tư tưởng cầu an, ngại gian khổ… Đập tan ách kèm cặp của địch, mở rộng nhiều vùng giải phóng, tiến lên đồng khởi năm 1960, làm phá sản chiến lược “chiến tranh một phía của địch”.

2. Giai đoạn 1961 - 1965

Trước những chiến thắng của sự kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang đã làm phá sản quốc sách “tố cộng diệt cộng” và luật 10/59 của Mỹ - Diệm.

Với thất bại trên, Mỹ - Diệm lại tiến hành chiến tranh đặc biệt dùng quân đội ngụy làm công cụ tiến hành chiến tranh, thực hiện bình định, càn quét dồn dân, lập ấp chiến lược trên quy mô lớn “tát nước bắt cá”, tách lực lượng cách mạng ra khỏi nhân dân; kết hợp với những chiến lược mới rất tàn bạo “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, chuyển cách mạng sang giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh cuộc khởi nghĩa đấu tranh cách mạng. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, đánh địch bằng ba mũi giáp công, vận dụng phương pháp đấu tranh cho phù hợp với từng vùng của huyện. Trong thời kỳ này, ta đánh trên 400 trận, loại ra khỏi vòng chiến đấu hơn 3.000 tên địch, phá rã hầu hết ấp chiến lược, xây dựng và mở rộng vùng giải phóng. Với thành tích trên, quân, dân Trà Cú dưới sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.

3. Giai đoạn 1965 - 1967

Trước sự thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, Mỹ - Ngụy chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”, mục tiêu là đưa quân viễn chinh Mỹ vào chiến trường miền Nam đóng vai trò chủ yếu, nòng cốt “tìm diệt” quân chủ lực của ta.

Ở Trà Cú địch xác định là trọng điểm bình định, vùng có nhiều người Khmer, là vùng trọng điểm lúa gạo,… Từ đó, địch tăng cường quân đội Mỹ - Ngụy, nhiều trung đoàn, sư đoàn, mở các cuộc hành quân, càn quét có máy bay, xe thiết giáp yểm trợ, chúng ném bom nhiều vùng dân cư, bắn phá một số chùa trong huyện,…

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, 12 của Trung ương Đảng, so sánh lực lượng giữa ta với địch, khẳng định sự thất bại không tránh khỏi của Mỹ - Ngụy, Huyện ủy chủ trương đẩy mạnh chiến tranh du kích kết hợp “hai chân ba mũi” trên toàn địa bàn, giữ vững vùng giải phóng, giành giật vùng tranh chấp, thọc sâu trừ gian, diệt ác, thực hiện phương châm “Đảng bám dân, dân bám đất”, chiến sĩ bám địch mà đánh “Một tấc không đi, một ly không rời”.

4. Giai đoạn tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968:

Với thất bại nặng nề của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”. Mỹ tiếp tục chỉ đạo chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và gây chiến tranh phá hoại miền Bắc (1964 - 1965). Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đảng bộ, quân, dân Trà Cú nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phát động phong trào “ba sẵn sàng”, “ba đảm đang”, “tay cày tay súng”.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968, quân, dân Trà Cú đã đánh trên 120 trận, san bằng 54 đồn, giải phóng nhiều xã. Trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, Trà Cú đẩy mạnh việc sử dụng “hai chân ba mũi”. Với những chiến thắng trên, quân, dân Trà Cú vinh dự được góp phần vào tám chữ vàng “toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” của Trung ương tuyên dương cho tỉnh Trà Vinh và góp phần làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại hội nghị Pari.

5. Giai đoạn quân và dân Trà Cú kiên trì bám trụ vượt mọi khó khăn, chống địch phản kích, bình định lấn chiếm (1968 - 1973)

Mỹ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và mở rộng chiến tranh sang Lào và Campuchia. Quân ta đã phối hợp chặt chẽ với bạn Lào và Campuchia. Đánh Mỹ giành thắng lợi oanh liệt ở mặt trận đường 9 Nam Lào và đập tan các cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari về Việt Nam.

Ở Trà Cú trong giai đoạn này địch tập trung đóng đồn bót, củng cố quân số và đánh chiếm 111/120 ấp, chúng mở nhiều đợt càn quét, bình định lấn chiếm,… dùng nhiều phương tiện, vũ khí, chúng tàn sát dã man, bắn chết nhiều người, dùng máy bay ném bom vào chùa,… gây thiệt hại nặng cho nhân dân ta.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ quyết tâm bám trụ, bám dân, bám ấp hoạt động, chủ động đề ra nhiệm vụ, kết hợp mọi mũi tiến công, làm tan rã lực lượng phòng vệ dân sự, bảo an địch, làm thay đổi đối sách lực lượng giữa ta và địch ở ngay tại nông thôn, tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy phá tan kế hoạch bình định, nhằm làm thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ. Trong giai đoạn này ta đánh 728 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 3.514 tên (có 01 tên Mỹ).

Nhìn chung, trong giai đoạn này quân và dân ta đang trên đà đi lên, còn Mỹ- Ngụy đang hoang mang dao động ở thế đi xuống.

6. Quân, dân Trà Cú đánh địch lấn chiếm sau hiệp định Pari, liên tục tiến công địch, tạo thế và lực, kịp thời nổi dậy giải phóng toàn huyện Trà Cú vào chiều 30/4/1975

Giai đoạn này Mỹ - Ngụy chủ trương tiếp tục đẩy mạnh bình định lấn chiếm để nắm lấy miền Nam Việt Nam.

Ngày 27/01/1973, Mỹ ký hiệp định Pari, thất bại lớn nhất của Mỹ là Mỹ phải cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của Việt Nam, rút hết quân viễn chinh và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta trước và sau khi ký Hiệp định Pari. Mỹ đưa vào chiến trường miền Nam thêm nhiều phương tiện và vũ khí phục vụ chiến tranh.

Quán triệt chủ trương của Đảng, Đảng bộ huyện tập trung tuyên truyền rộng rãi nội dung Hiệp định Pari trong nhân dân và binh lính địch.

Giữ vững quyền làm chủ, thông qua giao thiệp với binh lính ngụy và tuyên truyền Hiệp định, vận động họ rã ngũ, bỏ đồn bót, giao súng cho cách mạng trở về nhà làm ăn,… Đến cuối năm 1974 ngụy quân, ngụy quyền ở Trà Cú đều sa sút, ta đánh giải phóng nhiều vùng trong huyện, địch chỉ còn kiểm soát chủ yếu theo trục giao thông chính. Từ tháng 02/1975, địch cố sức dàn lực lượng, cố giữ những đồn then chốt, tên thiếu tá Phước quận trưởng yêu cầu tỉnh trưởng tăng thêm quân số, tăng cường bắt lính, kéo quân đến bao vây chùa Chà (Thanh Sơn) để bắt sư sãi đi lính, bọn chúng nổ súng làm hy sinh 02 sư sãi (Kim Sum và Dương Sóc).

Hưởng ứng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân, dân Trà Cú đã nổi dậy tổng công kích khắp nơi trong huyện làm tan rã bộ máy ngụy quân, ngụy quyền. Quần chúng ào ào như “tức nước vỡ bờ” kéo vô phá đồn bót, kéo vào quận lỵ buộc quận trưởng Phước phải giao chính quyền vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 30/4/1975.

Tổng kết 21 năm chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ Trà Cú đã lãnh đạo đấu tranh vũ trang, đã đánh 3.427 trận tiêu biểu, đấu tranh chính trị hơn 4.000 cuộc, binh vận làm rã ngũ 9.936 tên lính các loại và vận động 358 dân vệ làm binh biến…

Trong suốt 30 năm chống Pháp và Mỹ, Đảng bộ Trà Cú đã rút ra được 03 bài học kinh nghiệm như sau:

- Bài học thứ nhất: Với lòng tin mạnh mẽ, năng lực cách mạng của quần chúng. Đảng bộ quan tâm xây dựng lực lượng chính trị trên cơ sở đường lối cách mạng của Đảng, cốt lõi là giải quyết đúng đắn vấn đề nông dân và thực hiện đại đoàn kết toàn dân, trung tâm là đoàn kết Kinh - Khmer - Hoa. Đó là cơ sở của mọi lực lượng, là chỗ mạnh cơ bản của ta.

- Bài học thứ hai: Xác định đúng vai trò nhiệm vụ cấp huyện, hiểu rõ đặc điểm cơ bản của chiến trường, không ngừng củng cố quyết tâm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng một cách sáng tạo và có hiệu quả.

- Bài học thứ ba: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh trong phong trào quần chúng, xứng đáng là đội tiên phong cách mạng của giai cấp công nhân, đại diện cho lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử trên địa bàn huyện nhà.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG QUÝ I/2022

1. Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025,… được 892 cuộc, có 19.328 lượt người dự (đảng viên dự đạt 99,8%).

Tập trung chỉ đạo Ban chỉ đạo 35, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền sai sự thật trên không gian mạng, nắm chặt tình hình để định hướng dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên; Tổ chức hội thảo (lần 1) Lịch sử Ngành Tuyên giáo huyện Trà Cú giai đoạn 1930 - 2020; Hội thảo (lần 2) Lịch sử Đảng bộ xã Đại An, An Quảng Hữu; hoàn thiện lịch sử Đảng bộ xã Lưu Nghiệp Anh, bổ sung tư liệu Lịch sử Đảng bộ xã Long Hiệp; phát hành Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Ngãi Xuyên (1930 - 2015). Mở 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4), có 208 đồng chí tham dự; 01 lớp Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, có 93 học viên; 08 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 172 học viên tham dự; Quyết định kết nạp Đảng 47 đảng viên (đạt 47% nghị quyết); công nhận đảng viên chính thức 22 đồng chí, xóa tên trong danh sách đảng viên 03 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 05 trường hợp; tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2022 cho 09 đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy (sửa đổi, bổ sung) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, có 249 đồng chí tham dự.

Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2022; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2021; tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát việc kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã (vòng 1)… Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi; công tác triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản và kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; kiểm tra công tác tổ chức dạy và học trực tiếp ở các điểm trường. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tham dự một số cuộc hội nghị do Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương tổ chức.

Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng huyện tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai chương trình công tác, phát động phong trào thi đua năm 2022; phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, công nhân lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tham gia xây dựng nông thôn mới và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương

Chỉ đạo thành công Đại hội Chữ thập đỏ và Đại hội đại biểu những người Công giáo huyện Trà Cú xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027; hoàn thành 17/26 đại hội đoàn cấp cơ sở; tổ chức Đại hội Cựu chiến binh xã Ngọc Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 (xã điểm của huyện).

2. Về lĩnh vực kinh tế

Tổng giá trị sản xuất thực hiện đạt 3.082,7 tỷ đồng (tăng 523 tỷ đồng so cùng kỳ), đạt 25,7% nghị quyết. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 469,5 tỷ đồng (tăng 44,1 tỷ đồng so cùng kỳ), đạt 13,8% nghị quyết.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển mỗi xã, thị trấn một sản phẩm OCOP; tiếp tục nâng hạn 09 sản phẩm lên 4 sao, 01 sản phẩm lên 5 sao và xây dựng 02 sản phẩm mới trong 2022; Chỉ đạo chuyển đổi 121,4 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang các hình thức sản xuất hiệu quả.

Xuống giống 13.072,39ha lúa, tăng 791,93 ha so cùng kỳ (đạt 33,56% kế hoạch); thu hoạch 13.072,39 ha lúa (đạt 100% diện tích xuống giống), năng suất ước đạt 06 tấn/ha (tăng 0,8 tấn/ha), sản lượng 77.816,2 tấn. Thực hiện 2.340,6 ha màu, nâng lên 2.925 ha (tăng 662,67 ha), đạt 45% kế hoạch; 649,5 ha cây công nghiệp ngắn ngày, nâng lên 1.268 ha (647 ha mía), đạt 51,4% kế hoạch; thu hoạch 1.040,5 ha mía (đạt 95,2% diện tích xuống giống), năng suất ước đạt 95 tấn/ha, sản lượng 98.878,7 tấn.

Chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển, tổng đàn bò 44.961 con, đàn heo 25.502 con, đàn gia cầm 720.800 con; sản lượng thịt xuất chuồng 3.251,44 tấn; giải ngân kinh phí hỗ trợ cho 225 hộ dân bị thiệt hại do bệnh viêm da nổi cục ở đàn bò, tổng số tiền 1,83 tỷ đồng.

Thủy sản tiếp tục phát triển, sản lượng nuôi và khai thác thủy, hải sản đạt 17.335,75 tấn, (tăng 1.273,44 tấn so cùng kỳ), đạt 21,67% kế hoạch; thả nuôi 105,74 triệu con thủy sản các loại (1.575 hộ), diện tích 1.470 ha.

Triển khai thực hiện được 30 công trình thủy lợi, chiều dài 11.622m, khối lượng 59.242 m3, đạt 21,17% kế hoạch, tổng kinh phí 3,4 tỷ đồng.

Tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Phước Hưng, Long Hiệp, Hàm Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Ngọc Biên, Đại An và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với xã Tân Hiệp, Thanh Sơn và An Quảng Hữu; kiểm tra, công nhận 115/115 ấp đạt danh hiệu ấp nông thôn mới (04 ấp nông thôn mới kiểu mẫu); 35.972/38.791 hộ đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 92,73% so tổng số hộ đăng ký); huyện đạt 5/9 tiêu chí nông thôn mới.

Đến nay, toàn huyện có 27 hợp tác xã (lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản 21, thương mại - dịch vụ 01, vận tải 01, xây dựng 01, quỹ tín dụng nhân dân 03) và 301 tổ hợp tác (lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản 252 tổ, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp 49 tổ). Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 245 tỷ đồng, (tăng 95,6 tỷ đồng so cùng kỳ); phát triển mới 17 doanh nghiệp (đạt 56,67% nghị quyết); xây dựng mới 01 nhãn hiệu sản phẩm (gạo Trà Cú); phát triển 41 hộ sử dụng điện (04 hộ không có điện, 37 hộ nối đuôi không an toàn), nâng tổng số 41.119 hộ, chiếm 99,57% so tổng số hộ (đạt 100,02% nghị quyết).

Triển khai thực hiện 37 công trình xây dựng cơ bản, tổng kế hoạch vốn 98,9 tỷ đồng. Đến nay thi công hoàn thành 04 công trình, đang thi công 08 công trình, bàn giao mặt bằng thi công 25 công trình; giải ngân vốn 33,91 tỷ đồng, đạt 34,3% kế hoạch vốn (tăng 27,1% so cùng kỳ).

Tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển các nguồn thu; thu ngân sách nội địa 13,87 tỷ đồng (giảm 4,1 tỷ đồng so cùng kỳ), đạt 25,5% nghị quyết; tổng chi ngân sách 141,1 tỷ đồng; tiết kiệm chi 13,13 tỷ đồng. Đầu tư tín dụng 537,25 tỷ đồng cho 4.165 lượt hộ vay, tổng dư nợ 2.278 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 1,25%.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022) gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch và Lễ hội Nguyên tiêu thắng hội. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo các xã, thị trấn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khóm văn hóa và xã văn hóa nông thôn mới (có 40.449/43.204 hộ đăng ký, đạt 93,62% so tổng số hộ); khảo sát, kiểm kê lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Đom Lơn Néak Tà của đồng bào dân tộc Khmer tại xã Tân Sơn; tổ chức hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện lần thứ VII năm 2022.

Tăng cường các giải pháp vận động học sinh trở lại lớp sau Tết Nguyên đán năm 2022, đến nay có 26.846/27.018 học sinh trở lại lớp, còn lại 170 em chưa vào lớp (chiếm 0,6% so tổng số học sinh). Hoàn thành chương trình học kỳ I, triển khai chương trình học kỳ II năm học 2021 - 2022; thẩm định và chọn 10 sản phẩm dự thi khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, giải ngân 78,2 tỷ đồng cho 52.563 đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết việc làm cho 2.143 lao động (giảm 1.107 lao động so cùng kỳ), đạt 71,43% nghị quyết; đưa 05 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (giảm 22 lao động so cùng kỳ), đạt 3,57% nghị quyết; bàn giao 64 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và gia đình người có công với cách mạng. Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (Đến nay có 9.437 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 (153 giáo viên, 900 học sinh); 47 trường hợp tử vong; điều trị khỏi 8.643 trường hợp đang điều trị 747 trường hợp; cách ly tại nhà 177 trường hợp F1); tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến nay đã tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 được 294.127 liều, trong đó mũi 1: 108.403 liều; mũi 2: 106.111 liều; mũi 3: 79.613 liều.

4. Công tác dân tộc, tôn giáo

Tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo”,... được 325 cuộc, có 3.160 lượt người dự. Tổ chức thăm và tặng quà các cơ sở tôn giáo, nhân dịp lễ Giáng sinh, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu năm 2022.

Triển khai thực hiện 06 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2022 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí 8,45 tỷ đồng; tổ chức rà soát người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa có bảo hiểm y tế theo Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Lĩnh vực nội chính

Lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tổng số 132 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; hoàn thành công tác huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ năm 2022; công tác tuần tra đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19 được 2.166 cuộc.

Tiếp tục thực hiện Dự án sản xuất, cung cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn, thu nhận 4.521 hồ sơ cấp căn cước công dân, nâng lên 95.190 hồ sơ; trả 5.669 thẻ căn cước công dân, nâng tổng số 91.275 thẻ, đạt 97,9%.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp 92 lượt người dân, nhận 23 đơn (mới 19 đơn), giải quyết xong 13 đơn (hòa giải thành 12 đơn; chuyển Tòa án giải quyết 01 đơn), chuyển kỳ sau 10 đơn.

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)!

2. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022).

4. Đảng bộ, quân, dân Trà Cú thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2023!

5. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022)!

6. Đảng bộ và Nhân dân huyện Trà Cú ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

7. Đảng bộ và Nhân dân huyện Trà Cú đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

8. Đảng bộ và Nhân dân huyện Trà Cú đoàn kết, xây dựng quê hương phát triển, văn minh, giàu đẹp!

9. Đảng bộ và nhân dân huyện Trà Cú phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                 BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Bản đồ hành chính

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 29,525
  • Tất cả: 3,698,206

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT

Chung nhan Tin Nhiem Mang