No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2.Thủ tục Đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người nghiện ma túy, người bán dâm; người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh để cai nghiện, chữa trị.


Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ do UBND cấp xã chuyển nộp

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 - Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Quyết định được gửi cho người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh, gia đình người bệnh và cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an, Hội đồng nhân dân cùng cấp, UBND cấp xã nơi người bệnh cư trú.

Bước 4: Trả kết quả

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả nhớ mang theo phiếu hẹn trả kết quả

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Lao Động TBXH cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đối với người nghiện ma túy, người bán dâm nhưng có nơi cư trú nhất định, hồ sơ gồm:

+ Bản sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4x6 và có căn cứ pháp lý xác định độ tuổi) của người đề nghị áp dụng đưa vào Trung tâm.

+ Bệnh án (nếu có)

+ Biên bản hoặc tài liệu xác nhận về hành vi vi phạm pháp luật của người đó.

+ Bản sao quyết định xử phạt hành chính do hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc hành vi bán dâm và biên lai xử phạt (nếu có).

+ Bản sao quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy hoặc hành vi bán dâm, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình, quyết định cai nghiện tại cộng đồng hoặc quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện (nếu có).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đã chấp hành xong Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Giấy chứng nhận đã chấp hành xong Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, Giấy chứng nhận đã chấp hành xong Quyết định quản lý sau cai nghiện ma tuý (nếu có);

+ Nhận xét của Công an cấp xã, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp mà người đó là thành viên;

+ Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Đối với người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (Trung tâm)

+ Đơn của người tự nguyện xin vào Trung tâm (mẫu 11)

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có công chức hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.

Thời  hạn giải quyết

05 ngày làm việc

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao Động – TBXH cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn của người tự nguyện xin vào Trung tâm (mẫu 11) kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ, đến 60 tuổi đối với nam, mà có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma túy hoặc đã hết thời hiệu thi hành Quyết định nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính;

- Đã chấp hành xong Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn về việc sử dụng trái phép chất ma túy hoặc đã hết thời hiệu thi hành Quyết định nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;

- Đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận này nhưng đã hết thời hạn thực hiện Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc Quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng;

- Người chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có nơi cư trú nhất định.

2. Người bán dâm từ đủ 16 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã chấp hành xong Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh về hành vi bán dâm hoặc đã hết thời hiệu thi hành các Quyết định nêu trên nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;

- Người không có nơi cư trú nhất định có từ hai lần trở lên trong thời hạn mười hai tháng bị xử phạt hành chính về hành vi bán dâm, chưa bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

3. Người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là người thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đang sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định người đó có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; người tự khai báo về việc sử dụng trái phép chất ma túy;

- Qua xét nghiệm tìm chất ma tuý trong cơ thể người đó có kết quả dương tính mà không chứng minh được tính hợp pháp của việc có chất ma túy.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ.
- Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/06/2012 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an, quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và 
chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh.