No title... No title... No title... No title... No title... No title...

4.Thủ tục Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn việc chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh.


Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ do Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục- Lao động xã hội chuyển nộp

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 - Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ .

 - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND Cấp huyện quyết định và được gửi cho người được hoãn, miễn, gia đình người đó, phòng Lao Động – TB và XH,  cơ quan công an cấp huyện và UBND cấp xã.

Bước 4: Trả kết quả

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả nhớ mang theo phiếu hẹn trả kết quả

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Lao Động TBXH cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

Văn bản và danh sách các trường hợp giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn việc chấp hành quyết định

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời  hạn giải quyết

03 ngày làm việc

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao Động – TBXH cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Học viên trong thời gian chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh được Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tạm đình chỉ, giảm thời hạn, hoặc miễn chấp hành quyết định đối với các trường hợp sau:

1. Phụ nữ có thai thì được tạm đình chỉ thi hành quyết định cho đến khi con đủ ba mươi sáu tháng tuổi;

2. Người đã chấp hành một phần hai thời hạn, có tiến bộ rõ rệt trong thời gian chấp hành quyết định hoặc lập công trong thời gian chấp hành tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thì được giảm hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại;

3. Người ốm nặng thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa về gia đình điều trị; thời gian điều trị được tính vào thời hạn chấp hành quyết định; sau khi sức khỏe phục hồi mà thời hạn chấp hành Quyết định còn lại từ 03 tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành; trường hợp thời gian còn lại dưới 03 tháng hoặc người có được xác định mắc bệnh hiểm nghèo thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/06/2012 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an, quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh.