No title... No title... No title... No title... No title... No title...

1. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định, tới nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

- Trường hợp yêu cầu của người nộp không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để người nộp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn (Phòng Kinh tế Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị) thuộc UBND cấp huyện để xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị và Phòng chuyên môn trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký để ban hành giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.

Bước 4: Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, thực hiện như sau:

- Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

- Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức, cá nhân có thể trao đổi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7giờ đến 11giờ, buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: (theo quy định tại Điều 18 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh).

- Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị: 01 bản chính;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển: 01 bản chính;

- Ảnh màu chụp hiện trạng cây xanh cần chặt hạ, dịch chuyển (cỡ ảnh tối thiểu 10cm × 15cm): 01 bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Riêng đối với trường hợp cây xanh thuộc danh mục cây bảo tồn, thời hạn giải quyết cho việc cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh tối đa không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó, thời gian có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tối đa không quá 03 ngày làm việc).

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân hoặc tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép và mẫu Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (đính kèm biển mẫu 1 và biểu mẫu 2).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Cây xanh đô thị được xem xét cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển gồm những trường hợp sau:

- Cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;

- Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cổi không đảm bảo an toàn;

- Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng;

- Cây xanh thuộc danh mục cây cấm trồng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

     Tải biểu mẫu tại đây: Bieuso01.docx

1 2