No title... No title... No title... No title... No title... No title...

11. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý đô thị hoặc phòng kinh tế hạ tầng.

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thành phần, tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp thực hiện bổ sung cho phù hợp theo quy định.

+ Trường hợp yêu cầu của người nộp không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để người nộp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế hạ tầng để tổ chức thẩm định và Phòng Quản lý đô thị, Phòng kinh tế hạ tầng trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký để ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

Bước 4: Hoàn trả kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế hạ tầng, thực hiện như sau:

+ Khi tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế hạ tầng thì phải nộp lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả.

+ Nếu kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn vấn đề chưa rõ, tổ chức, cá nhân có thể trao đổi tại Quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế hạ tầng để được hướng dẫn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7giờ đến 11giờ, buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện TTHC

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đối với dự án thực hiện hiện lập quy hoạch chi tiết đô thị: (theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng)

1. Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị.

2. Bản sao không cần chứng thực văn bản pháp lý: chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc lập quy hoạch chi tiết đô thị.

3. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị.

4. Thành phần bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị gồm:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

+ Bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực lập quy hoạch thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

5. Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị.

Đối với dự án thực hiện hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng: (theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng)

1. Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng.

2. Bản sao không cần chứng thực văn bản pháp lý: chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

3. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng.

4. Thành phần bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng gồm:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung xây dựng theo tỷ lệ thích hợp thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

5. Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

không quá 10 ngày đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị và không quá 8 ngày đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến).

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân hoặc tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế hạ tầng.

Kết quả thực hiện TTHC

Báo cáo kết quả thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

1 2