No title... No title... No title... No title... No title... No title...

21. Thủ tục Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ.


Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Lao Động TBXH

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 - Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

 - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

* Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của Sở Lao Động – TB và XH

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả nhớ mang theo phiếu hẹn trả kết quả

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Lao Động TBXH cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị thăm viếng một liệt sỹ (mẫu số 11-MLS)

2. Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công

3. Một trong các giấy tờ sau:

- Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sỹ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sỹ nơi an táng mộ liệt sỹ đối với trường hợp mộ liệt sỹ có đầy đủ thông tin.

- Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sỹ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.

- Giấy báo tử ghi trong thông tin địa phương nơi liệt sỹ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sỹ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời  hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh  và Xã hội

 

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy giới thiệu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ (mẫu số 11-MLS) kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.