No title... No title... No title... No title... No title... No title...

18.Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn


Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đứng đầu cơ sở chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sở trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả củaỦy ban nhân dân cấp xãkiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

* Lưu ý:

- Khi đến nhận kết quả nhớ mang theo phiếu hẹn trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sở trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội (mẫu số 14) tại Phục lục kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

- Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu cơ sở, nhân viên của cơ sở.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu, nhân viên của cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời  hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

 

Phí, lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội (mẫu số 14) tại Phục lục kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Người đứng đầu, nhân viên của cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội; không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóc án tích.

- Có nhân viên trợ giúp xã hội cho đối tượng

- Đáp ứng các điều kiện cơ bản về nhà ở, nhà bếp, điện nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho đối tượng

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội