No title... No title... No title... No title... No title... No title...

19. Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật


Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi có nhu cầu xác định, xác định lại mức độ khuyết tật thì người đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sở trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc yêu cầu trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

* Lưu ý:

- Khi nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã quả hoặc qua đường dịch vụ bưu chính phải có phiếu hẹn trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sở trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đối với trường hợp khuyết tật:

+ Đơn đề nghị (mẫu số 01 kèm theo Thông tư sô 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

+ Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

+ Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày 01/6/2012.

* Lưu ý: Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau để đối chiếu các thông tin kê khai trong đơn:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của đối tượng, người đại diện hợp pháp.

+ Giấy khai sinh đối với trẻ em.

+ Sổ hộ khẩu của đối tượng, người đại diện hợp pháp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời  hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Trong  thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm:

+ Gửi văn bản tham khảo y kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học.

+Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp.

+ Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo phương pháp quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH.

Việt thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến hành tại UBND cấp xã hoặc trạm y tế. Trường hợp người khuyết tật không thể đến được địa điểm quy định trên thì Hội đồng tiến hành xác định mức độ khuyết tật tại nơi cư trú của người khuyết tật.

- Niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở UBND cấp xã trong thời hạn 05 ngày và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Đối tượng thực hiện TTHC

Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy xác nhận khuyết tật

 

Phí, lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị (mẫu số 01 kèm theo Thông tư sô 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.