No title... No title... No title... No title... No title... No title...

20. Thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật


Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi có nhu đổi hoặc cấp lại giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sở trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc yêu cầu trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

* Lưu ý:

- Khi nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã quả hoặc qua đường dịch vụ bưu chính phải có phiếu hẹn trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sở trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật (mẫu số 01 kèm theo Thông tư sô 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Thời  hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy xác nhận khuyết tật

 

Phí, lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị (mẫu số 01 kèm theo Thông tư sô 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật trong những trường hợp sau:

+ Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác.

+ Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được.

- Cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong những trường hợp sau:

+ Thay đổi dạng khuyêt tật hoặc mức độ khuyết tật.

+ Người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tai điểm 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 Mục IV Mẫu số 02 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.