No title... No title... No title... No title... No title... No title...

22. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật


Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đúng và đủ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn đối với trường hợp trả kết quả qua ngày hôm sau.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải mang theo và trả lại giấy hẹn trả kết quả (nếu có).

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đơn xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

- Danh sách tuyên truyền viên pháp luật thuộc trường hợp đề nghị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (theo mẫu quy định).

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

không quy định

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

 

Phí, lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách tuyên truyền viên pháp luật thuộc trường hợp đề nghị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (Mẫu số 05).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Việc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

-  Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

-  Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

- Không còn uy tín trong cộng đồng dân cư.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

-  Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận,cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.