No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2. Thủ tục Xác nhận đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận số nhà


Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 3: Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ;

+ Nếu hồ sơ hoàn chính và hợp lệ thì công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả theo quy định (đối với trường hợp trả kết quả qua ngày hôm sau).

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải mang theo và trả lại phiếu nhận hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ có giấy hẹn trả kết quả qua ngày hôm sau.

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (hoặc sáng thứ bảy đối với những địa phương có tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần) (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi cấp giấy chứng nhận số nhà (phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

- Đơn xác nhận nhà ở hợp pháp.

- Một trong những loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Từ 01 đến 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện TTHC

Xác nhận

 

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận số nhà (phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND, ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

- Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND, ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.