No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên


Trình tự thực hiện

Bước 1:Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2:Chủ lâm sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay

Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận trên bảng kê lâm sản (có chữ ký của Kiểm lâm địa bàn trên bảng kê lâm sản)

Bước 4: Xác minh nguồn gốc (nếu có): Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản. Thời hạn xác nhận lâm sản trong trường hợp phải xác minh tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Uỷ ban nhân dân xã nơi nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012)

- Hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm xuất bán lâm sản (nếu có)

- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh)

- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân - Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Kết quả thực hiện TTHC

Xác nhận trên bảng kê lâm sản.

 

Phí, lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/1/2012 , Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/1/2012Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản