No title... No title... No title... No title... No title... No title...

4. Đăng ký khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình


Trình tự thực hiện

Bước 1:Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Bước 2:Uỷ ban nhân dân cấp xãkiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận

Bước 3:Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân cấp xã

Bước 4: Nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ vềUỷ ban nhân dân cấp xã

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký khai thác

- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo đăng ký.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Các chủ rừng là hộ gia đình

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản thống nhất

 

Phí, lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác Ban hành kèm theo Thông tư số   35 /2011/TT-BNNPTNT ngày  20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 35  /2011/TT-BNNPTNT ngày  20   tháng 5  năm 2011của Bộ Nông nghiệp và PTNTHướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ