No title... No title... No title... No title... No title... No title...

3. Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản


Trình tự thực hiện

Bước 1:Cá nhân đem hợp đồng và biên bản nghiệm thu hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản đến Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị xác nhận;

Bước 2:Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và xác nhận việc thực hiện hợp đồng cho cá nhân người nông dân

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân với nông dân (ban hành hèm theo Phụ lục I của Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT);

- Biên bản nghiệm thu hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân với nông dân;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xác nhận

 

Phí, lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục I của Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.