No title... No title... No title... No title... No title... No title...

1. Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện TTHC

- Bước 1:Chuẩn bị hồ sơ đúng và đủ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổ tiếp nhận và trả kết quả giải thích, hướng dẫn cho người làm thủ tục bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải mang theo và trả lại phiếu hẹn trả kết quả.

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện TTHC

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Hồ sơ thực hiện TTHC

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015)

Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-2 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết TTHC

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.

Phí, lệ phí thực hiện TTHC

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100.000 đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của BTC)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015)

- Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-2 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đáp ứng theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014; các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014;

- Nghị địnhsố 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và lệ phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

- Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Tải biểu mẫu tại đây: PhulucII.docx