No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện TTHC

- Bước 1:Chuẩn bị hồ sơ đúng và đủ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổ tiếp nhận và trả kết quả giải thích, hướng dẫn cho người làm thủ tục bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải mang theo và trả lại phiếu hẹn trả kết quả.

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện TTHC

Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Hồ sơ thực hiện TTHC

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-3Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết TTHC

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.

Phí, lệ phí thực hiện TTHC

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 100.000 đồng/lần cấp

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-3 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014;

- Nghị địnhsố 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và lệ phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

- Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

 

     Tải biểu mẫu tại đây: PhulucIII.3.docx