No title... No title... No title... No title... No title... No title...

9.Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Trình tự thực hiện

a) Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục theo quy định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện hoạt động của trường tiểu học. Nếu đủ điều kiện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Thành phần hồ sơ

Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại

Số bộ hồ sơ

1

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Trường tiểu học

Cơ quan thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ pháp lý của TTHC

• Nghị định 46/2017/NĐ-CP

• Nghị định 135/2018/NĐ-CP

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Sau thời hạn bì đình chỉ, nếu trường tiểu học đã khắc phụ được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và có hồ sơ theo quy định đề nghị được hoạt động trở lại được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng