No title... No title... No title... No title... No title... No title...

12. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục