No title... No title... No title... No title... No title... No title...

21.Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục