No title... No title... No title... No title... No title... No title...

3. Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ trang trại nộp giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại UBND cấp huyện.

Bước 2: UBND cấp huyện nhận giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, ghi giấy hẹn và xem xét cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Bước 3: UBND cấp huyện trả giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho người nộp theo giấy hẹn.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện TTHC

Hồ sơ được nộp trực tiếp Bộ phận một cửa cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp đối với trường hợp rách, nát.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Phí, lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại còn thời hạn nhưng bị mất, cháy, rách, nát.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại