No title... No title... No title... No title... No title... No title...

4. Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện TTHC

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận Một cửa cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT).

- Tờ trình của UBND cấp xã.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý

Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2015 Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

Tải biểu mẫu tại đây: PHULUCI,II.docx