No title... No title... No title... No title... No title... No title...

6. Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 3.

Trình tự thực hiện TTHC

- Bước 1: Nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn cấp huyện chuyển đến.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bước 3: Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ;

+ Nếu hồ sơ hoàn chính và hợp lệ thì công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả kết quả theo quy định.

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải mang theo và trả lại phiếu nhận hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ có giấy hẹn trả kết quả.

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện TTHC

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng Kinh tế thị xã, thành phố Trà Vinh, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện hoặc qua đường bưu chính.

Hồ sơ thực hiện TTHC

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án.

- Đơn đăng ký của các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014).

- Biên bản họp thôn, bản (Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014).

- Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014).

- Thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

Phí, lệ phí thực hiện TTHC

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

- Đơn đăng ký của các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014).

- Biên bản họp thôn, bản (Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014).

- Danh sách hộ, nhóm hộ đăng ký dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014).

- Thuyết minh dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/12/2014 huớng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Tải biểu mẫu tại đây: Phuluc1.docx