No title... No title... No title... No title... No title... No title...

25. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

5.1

Cơ sở pháp lý:

-

 

5.2

Thành phần hồ sơ:

Bản chính

Bản sao

-

1. Đơn đề nghị giấy phép xây dựng (theo mẫu Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016) của Bộ Xây dựng.

x

 

-

2. Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp

x

 

-

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

-

01 bộ.

5.4

Thời gian xử lý

-

Không quá 13 ngày đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tương đương 104 giờ (không kể thời gian lấy ý kiến).

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

-

Trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của ủy ban nhân dân huyện.

-

Qua bưu điện.

-

Trực tuyến.

5.6

Phí, lệ phí: Không có

5.7

Quy trình xử lý công việc:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước thực hiện

Bước 1

Bộ phận một cửa UBND huyện

chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, ghi giấy biên nhận và hẹn trả kết quả, chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc phòng Quản lý đô thị để giải quyết hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn (ghi phiếu hướng dẫn bổ sung hoàn thiện 01 lần) để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Phòng Kinh tế và hạ tầng

- Trưởng phòng

- Chuyên viên được phân công thực hiện

- Phân công chuyên viên thực hiện.

- Chuyên viên được phân công xử lý, thẩm định hồ sơ, dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định.

* Khi xem xét hồ sơ, phải xác định tài liệu còn thiếu, không đúng theo quy định để thông báo bằng văn bản bổ sung một lần cho đầy đủ. Trong thời gian 03 ngày lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để phục vụ việc thẩm định (nếu có).

- Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng kiểm tra nội dung Báo cáo kết quả thẩm định, ký tắt trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

- Đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị 68 giờ.

- Đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng: 52 giờ.

 

Bước 3

Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo UBND

Kiểm tra và ký Báo cáo kết quả thẩm định

04 giờ

Bước 4

- Văn thư VPUB huyện

- Bộ phận một cửa UBND huyện

- Văn thư VPUB huyện

- chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

Văn thư VPUB huyện đóng dấu và chuyển kết quả về Bộ phận một cửa UBND huyện (chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng) tiếp nhận, lưu sổ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ