Đảng bộ huyện Trà Cú - Dấu ấn qua một nhiệm kỳ đại hội
Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Trà Cú nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 25/27 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. 
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện tham quan mô hình trồng màu ở xã Hàm Giang.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 15,2%/năm, đạt 100% so nghị quyết. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm 35,1%, công nghiệp - xây dựng chiếm 34,8%, thương mại - dịch vụ chiếm 30,1%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 16.095 tỷ đồng, tăng 2,09 lần so với giai đoạn 05 năm trước. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,33 triệu đồng/người/năm, tăng 2,03 lần so với năm 2015.      

Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất lúa, màu hằng năm, tổng diện tích gieo trồng 49.930 ha, đạt 103% nghị quyết; chỉ đạo phát triển các loại hình cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như: Bưởi, da xanh, thanh long, cam, xoài…Tiếp tục xây dựng và nhân rộng 287 mô hình sản xuất hiệu quả, nổi bật nhất là mô hình nuôi lương thương phẩm ở xã An Quảng Hữu, lợi nhuận thu được gấp 03 lần vốn đầu tư; mô hình lúa - tôm ở xã Hàm Tân, lợi nhuận trung bình 70 triệu đồng/ha, tăng 20 triệu đồng/ha  đối với sản xuất lúa thông thường; mô hình lúa hữu cơ ở hai xã Đại An và Định An, lợi nhuận bình quân gần 45 triệu đồng/ha, tăng 22,5 triệu đồng/ha so với lúa thông thường.  Bên cạnh đó, Trà Cú tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất đạt trên 85%. Chỉ đạo chuyển đổi 7.418ha đất kém hiệu quả sang sản xuất có hiệu quả, góp phần nâng hệ số sử dụng đất lên 2,5 lần, nâng giá trị sản xuất bình quân trên 01ha đất nông nghiệp lên 120 triệu đồng/năm, tăng 40 triệu đồng so năm 2015, đạt 120% nghị quyết.

Nhiệm kỳ qua, Trà Cú huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện Chương trình xã bãi ngang ven biển, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh (giai đoạn III); Dự án cải tạo đường dân dẫn điện nối nuôi không an toàn cho hộ nghèo, cận nghèo; các nguồn lực đầu tư các công trình mục vụ sản xuất và dân sinh có trọng điểm theo kế hoạch các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…với tổng kinh phí trên 1.165 tỷ đồng. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện 1.099 công trình giao thông, thủy lợi, 05 trạm cấp nước; hạ thế điện cho 3.175 hộ dân; nâng cấp 05 chợ nông thôn, xây dựng 30 nhà văn hóa, 11 điểm vui chơi, giải trí; 222 phòng học và phòng chức năng; nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế huyện và xây mới 04 trạm y tế xã, thị trấn…

Quang cảnh nâng cấp Quốc lộ 53 trên địa bàn huyện.

Đến nay, toàn huyện có gần 355km đường nhựa, 295km đường đanl; 99,45% hộ sử dụng điện; 99,6% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 73% hộ dân sử dụng nước sạch; 87,1% phòng học kiên cố; 90% diện tích đất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu tưới tiêu. Đặc biệt, huyện Trà Cú chỉ đạo thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy, trọng tâm là giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện có 09 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 06 xã còn lại đạt từ 11 đến 15 tiêu chí; thực hiện hoàn thành 5/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

Quang cảnh Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Đại An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân; hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin được nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn huyện có 93,9% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 89,5% ấp, khóm văn hóa; 60% xã văn hóa nông thôn mới; 98% cơ quan, 100% trường học và 66,7% doanh nghiệp văn hóa; xây dựng huyện văn hóa vùng dân tộc Khmer Trà Cú giai đoạn 2016-2020 đạt 34/40 tiêu chí; xây dựng thị trấn Trà Cú đạt 24/24 tiêu chí, thị trấn Định An đạt 20/24 tiêu chí văn minh đô thị; kịp thời biểu dương, nhân rộng 17.827 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; văn hóa công sở tiếp tục được triển khai thực hiện và chuyển biến tích cực.

Quang cảnh văn nghệ chào mừng Ngày Giải phóng huyện Trà Cú (31/12).

Các di tích lịch sử cách mạng được quan tâm bảo tồn và tôn tạo; đến nay, huyện hiện có 06 cơ sở tôn giáo được công nhận đạt cơ sở di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được giữ gìn và phát huy. Hệ thống thông tin liên lạc tiếp tục phát triển; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện đồng bộ. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” được đẩy mạnh; các loại hình thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thứ hạng cao và thu hút ngày càng đông đảo quần chúng tham gia.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Trà Cú chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá của tỉnh và kế hoạch của huyện về phát triển du lịch. Đồng thời, chủ động phối hợp với tỉnh và các địa phương lân cận xây dựng các chương trình kết nối du lịch, qua đó thu hút được trên 67.370 lượt khách đến tham quan du lịch ở địa phương, tăng gấp 02 lần so với giai đoạn 05 năm trước.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện tiếp tục phát triển; cơ sở vật chất được tăng cường, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn; chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp tăng so đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ học bỏ học giữa chừng được kéo giảm.

Thực hiện tốt việc dạy và học theo chương trình giáo dục song ngữ Việt-Khmer, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy chữ Khmer trong dịp hè và dạy học Pali Khmer tại các điểm chùa trong huyện; xây dựng 12 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số 20 trường. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; phát huy tốt vai trò của khuyến học trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho lao động. Tổ chức 55 lớp đào tạo nghề cho 9.691 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên trên 64% lao động trong độ tuổi; giải quyết việc làm cho 32.450 lao động, bình quân 6.490 lao động/năm; đưa 221 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 167 lao động so với giai đoạn 05 năm trước. 

Triển khai kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; kịp thời phân công các ban, ngành, đoàn thể, đảng viên chi bộ đỡ đầu giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, nhằm tạo đột phá trong công tác giảm nghèo. Quan tâm chỉ đạo thành lập 65 tổ tự quản giảm nghèo, triển khai 06 dự án sản xuất nhân rộng mô hình giảm nghèo, xây dựng 1.704 căn nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí 42,6 tỷ đồng…Từ các chương trình, dự án trên đã góp phần kéo giảm 6.266 hộ nghèo, bình quân giảm 3,12% hộ nghèo/năm. Đến nay, toàn huyện còn 1.870 hộ nghèo, chiếm 4,6%; 4.328 hộ cận nghèo, chiếm 10,65%.

05 năm qua, Đảng bộ huyện triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về quốc phòng - an ninh; tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Xây dựng 17/17 xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh. Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.

Quang cảnh Hội nghị Tọa đàm nâng cao chất lượng chi bộ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tập trung đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quấn triệt, học tập và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhằm tạo đột phá trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm; kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần nâng tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lên 11,7%, tăng 2,1% so với giai đoạn 05 năm trước. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống, giải quyết những vấn đề chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Ông Dương Văn Triệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trà Cú cho biết, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung rà soát quy hoạch trên địa bàn huyện, gắn với lịch thời vụ và biến đổi khí hậu. Phát triển thương mại - dịch vụ; sắp xếp các chợ; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư các công trình thiết yếu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất gắn với xây dựng huyện nông thôn mới theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đi đôi với phát triển kinh tế, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết nối du lịch với các, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Rà soát đội ngũ cán bộ hiện có; đặc biệt, chú ý cán bộ trẻ, nữ, dân tộc; quan tâm điều động, luân chuyển cán bộ. Thực hiện tốt việc nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể,  đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng. 

Tượng đài Đoàn kết-Thành Công.

Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, Đảng bộ huyện Trà Cú tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trà Cú lần thứ XII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài, ảnh:  Thanh Phong, Khắc Lượng

                                                     

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 2219
  • Trong tuần: 50 300
  • Tất cả: 6146788
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang