1. Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển nộp

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 - Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ .

 - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

Bước 4: Trả kết quả cho UBND cấp xã để chuyển trả cho đối tượng hoặc chuyển tiếp hồ sơ lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Lưu ý:

+ Khi đến nhận kết quả nhớ mang theo phiếu hẹn trả kết quả

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (hoặc sáng thứ bảy đối với những địa phương có tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần) (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Lao Động TBXH cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời  hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Bộ Luật lao động năm 2012