No title... No title... No title... No title... No title... No title...

1.Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Phải có sổ gốc

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

+ Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

+ Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.

x

x

 

 

 

x

 

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết của UBND Huyện

5.6

Lệ phí: không.

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

+ Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định.

+ Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì ghi phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển hồ sơ cho phòng Tư pháp ngay trong buổi làm việc. Trường hợp còn thiếu, chưa đúng thì có trách nhiệm hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

04 giờ (1/2 ngày)

Hồ sơ theo quy định tại mục 5.2

BM01.

BM02 (nếu có)

BM03 (nếu có)

 

B2

 

Chuyên viên phòng Tư pháp được phân công tiến hành thụ lý hồ sơ căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.

Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.

Chuyên viên Phòng Tư pháp

 

04 giờ (1/2 ngày)

Hồ sơ

BM05.

 

- Hồ sơ

B3

Trình lãnh đạo Phòng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện sao y sổ gốc,

Lãnh đạo

BM04. (nếu có)

- Hồ sơ

BM05.

B4

Chuyên viên ghi vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định (nếu có) và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

chuyên viên phòng Tư pháp

B5

BPTN&TKQ trả kết quả cho công dân.

 

BP TN&TKQ

- Bản sao từ sổ gốc.

BM05.

BM06.

5.8

Cơ sở pháp lý

 

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;


1 2