No title... No title... No title... No title... No title... No title...

3. Thủ tục Cấp, tống đạt, niêm yết hoặc thông báo của Tòa án liên quan đến người tham gia tố tụng dân sự tại nơi cư trú


Trình tự thực hiện

- Bước 1:  Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Bước 3: Tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức bổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhận hồ sơ.

- Bước 4: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp, tống đạt, niêm yết hoặc thông báo tại tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy cấp, tống đạt, niêm yết hoặc thông báo của Tòa án liên quan đến người tham gia tố tụng dân sự cư trú.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời  hạn giải quyết

Trong 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.   

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Kết quả thực hiện TTHC

Cấp, tống đạt, niêm yết hoặc thông báo theo yêu cầu của Tòa án.

 

Phí, lệ phí

Không.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Bộ Luật Tố  tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004.