No title... No title... No title... No title... No title... No title...

1. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân


Trình tự thực hiện

Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2:Chủ cây cảnh nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay cho chủ cây cảnh biết và hướng dẫn chủ cây cảnh hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:Thẩm định hồ sơ: Uỷ ban nhân dân xã xem xét xác nhận cho chủ cây cảnh trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ  trước khi xác nhận cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ cây cảnh biết và tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, số lượng, khối lượng, loài cây; kết thúc xác minh phải lập biên bản xác minh. Thời hạn xác nhận nguồn gốc cây cảnh trong trường hợp này tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Chủ cây cảnh nhận kết quả xác nhận tại Uỷ ban nhân dân xã nơi nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp, Gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg.

- Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có).

- Tài liệu về nguồn gốc cây cảnh:

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh).

- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ).

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân - Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Kết quả thực hiện TTHC

Xác nhận trên bảng kê cây cảnh.

 

Phí, lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, ban hành kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 5 /10 /2012 của Thủ tướng Chính phủ

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Quyết định 39/2012/QĐ-TTgngày 05 tháng 10 năm 2012Ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ