No title... No title... No title... No title... No title... No title...

5. Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn


Trình tự thực hiện

Bước 1:Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Bước 2:Uỷ ban nhân dân cấp xãkiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận

Bước 3:Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân cấp xã

Bước 4: Nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ vềUỷ ban nhân dân cấp xã

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 Bản đăng ký khai thác của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản đăng ký, Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến thì được khai thác theo bản đăng ký.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản thống nhất

 

Phí, lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác Ban hành kèm theo Thông tư số35 /2011/TT-BNNPTNT ngày20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 Hướng dẫn việc trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp

- Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010