No title... No title... No title... No title... No title... No title...

5. Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;

Bước 2: Trung tâm sát hạch lập danh sách thí sinh.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này;

- Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;

- Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.

Số bộ hồ sơ

01 bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

 

Thời hạn giải quyết

Theo thông báo của trung tâm sát hạch

Đối tượng thực hiện

Các tổ chức và cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Cơ sở giáo dục phổ thông

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm sát hạch hoặc tổ chức (Do CSDL không cho nhập trung tâm sát hạch và mục Cơ quan thực hiện nên để là Cơ sở giáo dục phổ thông)

Kết quả thực hiện

Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Căn cứ pháp lý của TTHC

• Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Điều kiện dự thi

Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành;

Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản