No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2. Xác nhận bảng kê lâm sản

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm Lâm huyện

Bước 3: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hợp lệ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ, kịp thời

Bước 4: Nhận kết quả tại Hạt Kiểm Lâm huyện

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Cách thức thực hiện TTHC

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Hạt Kiểm Lâm huyện

Hồ sơ thực hiện TTHC

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản chính bảng kê lâm sản theo Mẫu số 01, Mẫu số 03, Mẫu số 04 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018; - Hồ sơ nguồn gốc lâm sản; - Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm Lâm huyện nơi thực hiện thủ tục

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm Lâm huyện nơi thực hiện thủ tục

Kết quả thực hiện TTHC

Xác nhận bảng kê lâm sản

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện TTHC

Mẫu số 01.02.03.04.Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến.

Thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITES khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến.

Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước; động vật rừng, sản phẩm của động vật rừng nhập khẩu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản do Bộ trường Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

Tải biểu mẫu tại đây: Mauso1.docx