No title... No title... No title... No title... No title... No title...

2. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

Trình tự thực hiện

 

Cách thức thực hiện TTHC

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thời hạn giải quyết

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ quan thực hiện TTHC

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

 

Kết quả thực hiện TTHC

 

Phí, lệ phí

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

Căn cứ pháp lý