Trà Cú chủ động, vững bước đi lên trong năm mới 2021
Năm Canh Tý 2020 dần khép lại; và một năm mới-Xuân Tân Sửu 2021 đang về trên quê hương Trà Cú anh hùng.
Quang cảnh tượng đài Đoàn kết-Thành công huyện Trà Cú.

Nhìn lại năm 2020, năm diễn ra Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh những thuận lợi, Trà Cú thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, hạn, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và ở người diễn biến phức tạp; giá cả một số mặt hàng nông sản ở mức thấp…ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Trước tình hình trên, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy và sự nỗ lực phấn đấu của các ban, ngành và Nhân dân trong huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đạt được những kết quả quan trọng.

Lãnh đạo UBND huyện Trà Cú cho biết, năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện thực hiện 9.892,5 tỷ đồng, giảm 579,8 tỷ đồng so cùng kỳ, đạt 81,9% kế hoạch. Trong đó, khu vực I: 4.375,4 tỷ đồng, khu vực II: 2.928,1 tỷ đồng, khu vực III: 2.589 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 2.590 tỷ đồng, giảm 1.035 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người 45,33 triệu đồng/người/năm, tăng 4,81 triệu đồng so với năm 2019.

Năm 2020, huyện triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại mùa vụ, bố trí lại cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cơ cấu ngành nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phù hợp với tiềm năng, lợi thế từng vùng. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển mỗi xã, thị trấn một sản phẩm chủ lực như: khô cá lóc, khô cá sặc rằn ở thị trấn Định An; cốm dẹp, ớt chỉ thiên, đậu phộng, xã Ngọc Biên; lúa giống, xã Tân Sơn; lúa chất lượng cao đạt chuẩn xuất khẩu ở các xã Phước Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, Ngãi Xuyên, Thanh Sơn, Tân Hiệp, Long Hiệp; môn sáp, xã Đại An; tôm thẻ chân trắng, xã Hàm Tân, Định An; bò thịt, xã Ngãi Xuyên, Tân Hiệp; bắp giống, xã Long Hiệp, Hàm Giang; bột nưa, cây có múi, xã An Quảng Hữu; sản phẩm đan đát, thủ công mỹ nghệ, xã Đại An, Hàm Giang, Hàm Tân. Thực hiện chuyển đổi 1.021ha đất sản xuất kém hiệu quả sang các hình thức sản xuất hiệu quả với diện tích 953,3ha mía; quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và cánh đồng lớn sản xuất lúa trên địa bàn các xã; mô hình lúa-tôm ở xã Hàm Tân…

Về xây dựng nông thôn mới, huyện Trà Cú tập trung chỉ đạo xây dựng xã Đại An và ấp Trà Sất C, xã Long Hiệp đạt 21/28 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức lễ công bố quyết định công nhận các xã Định An, Lưu Nghiệp Anh đạt chuẩn xã nông  thôn mới; kiểm tra công nhận 37.901 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới, đạt 95,7% so với hộ đăng ký; 74 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới và 03 xã Long Hiệp, Phước Hưng, Hàm Tân cơ bản hoàn thành 19/19 nông thôn mới; xây dựng xã Tân Sơn, Ngọc Biên cơ bản đạt 18/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 112 ấp, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 06 xã còn lại đạt từ 11- 14 tiêu chí nông thôn mới. Quan tâm chỉ đạo nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt, nước sạch; đến cuối năm 2020, huyện có 99,59% hộ sử dụng nước sinh hoạt, trong đó có 73,97% hộ sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn của Bộ Y tế.

Lĩnh vực thủy sản tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất thực hiện đạt 2.345,5 tỷ đồng, tăng 653,7 tỷ đồng so với năm 2019, đạt 129,4% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác thủy, hải sản 71.112 tấn, tăng 16.303,5 tấn so cùng kỳ, đạt 200% kế hoạch.

Cơ sở hạ tầng phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Trong năm chỉ đạo triển khai thực hiện 154 hạng mục công trình xây dựng cơ bản, tổng vốn đầu tư gần 222 tỷ đồng. Hệ thống giao thông, nhất là giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, góp phần đáng kể trong xây dựng nông thôn mới.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 766,8 tỷ đồng, giảm 62,8 tỷ đồng so với năm 2019. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và làng nghề truyền thống phát triển.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển cả qui mô, chất lượng, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục; thường xuyên kiểm tra các hoạt động giảng dạy và học tập, đánh giá để từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, chỉ đạo các trường tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Năm qua, Trà Cú đưa 63 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; giải quyết việc làm cho 7.004 lao động. Cấp 125.924 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Chỉ đạo giải ngân kinh phí hỗ trợ khó khăn cho 26.430 người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tổng số tiền 23.593.600 đồng. Vận động 99,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Về công tác giảm nghèo, qua rà soát đến cuối năm 2020, toàn huyện có tổng số 1.879 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,60%; so với năm 2019 giảm 737 hộ, tỷ lệ giảm 1,97%. Hộ cận nghèo còn 4.328 hộ, chiếm tỷ lệ 10,65%; so năm 2019 giảm 728 hộ, tỷ lệ giảm 2,18%.

Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sĩ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong Nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược; thường xuyên ra quân hưởng ứng cải thiện cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị.  

Quang cảnh thị trấn Trà Cú những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021.

Tập trung chỉ đạo xây dựng huyện văn hóa vùng dân tộc Khmer, đến nay đạt 35/40 tiêu chí; xây dựng thị trấn Định An đạt 21/24 tiêu chí văn minh đô thị;, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người Trà Cú năng động, sáng tạo theo Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tăng cường chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng truyền thanh, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin các hoạt động trọng tâm của Đảng bộ huyện. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020 và lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); tham gia các hội thi, liên hoan cấp tỉnh đạt nhiều giải cao; tham gia tốt các hoạt động Tuần lễ Văn hóa, Du lịch-Liên hoan ẩm thực Nam bộ lần thứ II gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020. Quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp phát triển du lịch, bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa-thông tin.

Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt các chương trình, chính sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào Khmer…Qua đó, giúp cho hộ hưởng lợi vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hoạt động cải cách hành chính được đẩy mạnh; thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, bổ sung và cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, huyện Trà Cú duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn trước, trong và sau các dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 cho các đơn vị 157 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu. Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, tuyển sinh quân sự. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trong nội bộ và quần chúng Nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu thủ đoạn“Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tích cực xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; chuẩn bị tốt các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2021 tại xã Long Hiệp.

Những thành tựu đạt được của năm 2020 là tiền đề để huyện Trà Cú chủ động, vững bước đi lên trong năm mới 2021-năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Mục tiêu của huyện là tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng thích nghi với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất và đời sống; huy động tốt các nguồn lực và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh sự tập trung đổi mới công tác chỉ đạo của Huyện ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và sự nỗ lực của các ngành, các xã, thị trấn thì sự động viên khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong Nhân dân sẽ là yếu tố quyết định cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Huyện ủy đề ra; lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài, ảnh: THANH PHONG

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 224
  • Trong tuần: 1 968
  • Tất cả: 6347031
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang