Trà Cú: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
Ngày 12/4/2023, Huyện ủy Trà Cú ban hành Công văn số 815-CV/HU về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM).

Công văn nêu: Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền 02 cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về xây dựng NTM nâng lên rõ rệt; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được phát huy; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng...Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn NTM (02 xã NTM nâng cao), 03 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; xây dựng huyện đạt 4/9 tiêu chí NTM. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc nâng chất, củng cố hồ sơ xác nhận đạt tiêu chí NTM, NTM nâng cao theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND, ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa được quan tâm đúng mức; tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện NTM chưa đạt yêu cầu; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa được phát huy; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ...

Để tiếp tục nâng cáo chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy “về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025”; Nghị quyết số 03-NQ/HU,  ngày 20/10/2021 của Huyện ủy “về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”...Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài để huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia thực hiện.

Nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; xây dựng NTM phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, bền vững, chú trọng đến các tiêu chí về đời sống người dân, giảm nghèo; đảm bảo tỷ lệ bao phủ y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xem đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.

Ủy ban nhân dân huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các   Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Trà Cú giai đoạn 2021-2025 gắn với rà soát, củng cố, nâng cao năng lực bộ máy giúp việc của Ban Chỉ đạo theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Điều phối NTM huyện, các phòng, ban huyện tiếp tục hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh”, tạo vẽ mỹ quan và tạo điểm nhấn về môi trường trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh; khẩn trương rà soát, nâng chất và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh gắn với đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ từng tiêu chí, đảm bảo đạt tiêu chí đến đâu hoàn thành hồ sơ đến đó; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt, chưa thể hiện tốt tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tăng cường phối hợp với các sở, ngành tỉnh trong thực hiện tiêu chí xây dựng NTM. Chủ động thẩm tra, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí xây dựng huyện NTM; đề ra lộ trình thực hiện từng tiêu chí và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện theo từng lộ trình, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các tiếu chí đã đạt, đảm bảo xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2023.

Hội đồng nhân dân huyện tăng cường giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo quán triệt, định hướng cho các cơ quan thông tin, tuyên truyền tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để người dân biết và tự giác tham gia.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác, nỗ lực, hăng hái tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM mới, đô thị văn minh”. Chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân chung sức xây dựng NTM. Đồng thời, tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng chất lượng xã NTM, NTM nâng cao và xây dựng đô thị văn minh; tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; chủ động gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua xây dựng NTM bằng những nội dung cụ thể, sát hợp.

Từng đồng chí Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung, phần việc và địa bàn phụ trách, đảm bảo cùng với Đảng bộ huyện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2023.

                                         Thanh Phong (nguồn từ Công văn số 815-CV/HU)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 2 006
  • Tất cả: 6347069
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang