Xuân về trên quê hương Trà Cú anh hùng

Cánh cửa năm Kỷ Hợi 2019 đã khép lại, không khí náo nức đón chào năm mới-Xuân Canh Tý 2020 đã về trên quê hương Trà Cú anh hùng.
Tượng đài Đoàn kết-Thành công huyện Trà Cú.

Nhìn lại năm 2019, năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những thuận lợi, Trà Cú còn không ít những khó khăn, thách thức. Nhưng với truyền thống đoàn kết, cần cù và sáng tạo trong lao động, phát huy nguồn nội lực, khơi dậy tiềm năng thế mạnh, cộng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, của tỉnh, tận dụng tối đa những cơ hội, đặc biệt là tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội…tình hình kinh tế-xã hội của huyện Trà Cú tiếp tục có bước phát triển.         

Ông Lê Hồng Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú cho biết: Năm 2019, cơ cấu kinh tế của huyện từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng giá trị sản xuất thực hiện đạt 10.472,3 tỷ đồng, tăng 15,4% so cùng kỳ, đạt 103,1% kế hoạch; trong đó: nông nghiệp-thủy sản 4.218,9 tỷ đồng, công nghiệp-xây dựng 3.214,7 tỷ đồng và dịch vụ 3.038 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 3.625 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người 40,52 triệu đồng/người/năm.

Quang cảnh hoa Tết tại khóm 5, thị trấn Trà Cú.

Năm 2019, huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển mỗi xã, thị trấn một sản phẩm chủ lực như: khô các lóc, khô cá sặc rằn ở thị trấn Định An; cốm dẹp, ớt chỉ thiên, đậu phộng, xã Ngọc Biên; lúa giống, xã Tân Sơn; lúa chất lượng cao đạt chuẩn xuất khẩu ở các xã Phước Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, Ngãi Xuyên, Thanh Sơn, Tân Hiệp, Long Hiệp; mía ở xã Lưu Nghiệp Anh; môn sáp, xã Đại An; tôm thẻ chấn trắng, xã Hàm Tân, Định An; bò thịt, xã Ngãi Xuyên, Tân Hiệp; bắp giống, xã Long Hiệp, Hàm Giang; bột nưa, cây có múi, xã An Quảng Hữu; sản phẩm đan đát, thủ công mỹ nghệ, xã Đại An, Hàm Giang, Hàm Tân. Xây dựng kế hoạch phát triển mỗi xã, thị trấn một sản phẩm đạt chuẩn. Chỉ đạo chuyển đổi 1.810,8 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang các hình thức sản xuất hiệu quả. Xây dựng nhân rộng 15 mô hình sản xuất hiệu quả; tiếp tục duy trì và nhân rộng các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn xã  Phước Hưng, Tân Sơn, Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Tân Hiệp, Long Hiệp, Thanh Sơn, Đại An, Ngọc Biên. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình sản xuất lúa chất lượng cao trên địa bàn các xã, với tổng diện tích cả năm 53.506 ha.           

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phương châm hành động năm 2019 của Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy, trọng tâm là các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới trên địa bàn. Qua đó, vận động nhân dân hiến 566.333 mét vuông đất, hoa màu…thực hiện các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, tổng trị giá 123 tỷ đồng. Chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đến nay toàn huyện có 38 ấp đạt tiêu chuẩn ấp nông thôn mới; 04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; 03 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu cho nông thôn mới; 08 xã còn lại đạt từ 11-13 tiêu chí; xây dựng xã Tân Sơn đạt 18/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.           

Lĩnh vực thủy sản tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất  đạt 1.691,8 tỷ đồng, tăng 354,8 tỷ đồng so với năm 2018. Tổng sản lượng khai thác thủy, hải sản 54.809 tấn, tăng 6.359 tấn so cùng kỳ, đạt 154,1% kế hoạch.

Quang cảnh thị trấn Trà Cú.

Cơ sở hạ tầng phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Hệ thống giao thông, nhất là giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, góp phần đáng kể trong xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện điện được tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả; tính đến cuối năm 2019, huyện Trà Cú có 41.063 hộ sử dụng điện, đạt 99,43% tổng số hộ toàn huyện.          

Năm 2019, nhờ thực hiện tốt chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện đạt 829,7 tỉ đồng, tăng 13,2 tỷ đồng so với năm 2018. Thương mại-dịch vụ thực hiện đạt 3.038,7 tỷ đồng, tăng 488,7 tỷ đồng so cùng kỳ, đạt 100,5% kế hoạch năm. Phối hợp thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại; kịp thời cung cấp thông tin về thị trường, cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, vốn vay…phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Triển khai thực hiện quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Đại An và chợ Phước Hưng.       

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển cả qui mô, chất lượng, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục; thường xuyên kiểm tra các hoạt động giảng dạy và học tập, đánh giá để từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; giảm đáng kể học sinh bỏ học giữa chừng. Xây dựng thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng lên 17/65 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.        

Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sĩ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong Nhân dân. Thẩm định  tiêu chí quốc gia về y tế ở 17/17 xã, thị trấn; thực hiện có hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, góp phần kéo giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện còn 1,01%. Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược; thường xuyên ra quân hưởng ứng cải thiện cảnh quan, môi trường, chỉnh trang đô thị. Quan tâm chỉ đạo nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt, nước sạch; đến cuối năm 2019, huyện có 99,6% hộ sử dụng nước sinh hoạt, trong đó có 73% hộ dân sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn của Bộ Y tế. 

Tập trung chỉ đạo xây dựng huyện văn hóa vùng dân tộc Khmer, xây dựng thị trấn văn minh đô thị, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người Trà Cú năng động, sáng tạo theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tăng cường chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng truyền thanh, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin các hoạt động trọng tâm của Đảng bộ huyện. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tổ chức đêm văn nghệ đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi và các hoạt động Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng);“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019; phối hợp tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng Khmer và tham dự các hội thi, liên hoan cấp tỉnh đạt nhiều giải cao; tham gia tốt các hoạt động Tuần lễ Nông sản, Du lịch-Ẩm thực gắn với Lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2019. Phê duyệt quy ước xây dựng 99 ấp, khóm văn hóa của các xã, thị trấn, nâng lên toàn huyện có 124/124 ấp, khóm có quy ước được phê duyệt; công nhận các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã văn hóa nông thôn mới xã Hàm Tân, Phước Hưng đạt 21/21 tiêu chí, đạt 200% nghị quyết; thành lập mới 05 câu lạc bộ phát triển bền vững, 05 nhóm thực hiện các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình xã Định An; quan tâm thực hiện các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh; bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa-thông tin.         

Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội. Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt các chương trình, chính sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào Khmer…Qua đó, giúp cho hộ hưởng lợi vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.          

Thông qua các chương trình, dự án phát triển sản xuất, huyện Trà Cú giải quyết việc làm mới cho 7.003 lao động, đạt 212% kế hoạch; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 63,08%, đạt 100,13% kế hoạch; đưa 83 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 182,5% nghị quyết, đạt 166% so chỉ tiêu tỉnh giao (lần 02). Qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, toàn huyện giảm 5,71% hộ nghèo, tương đương giảm 2.469 hộ, đạt 146,79% chỉ tiêu tỉnh giao; đến nay, hộ nghèo toàn huyện còn 1.882 hộ, chiếm 4,6%; hộ cận nghèo còn 4.368 hộ, chiếm 10,75%.        

Hoạt động cải cách hành chính được đẩy mạnh, thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, bổ sung và cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định.        

Trên lĩnh vực nội chính, duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn trước, trong và sau các dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Tổ chức Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2019 cho các đơn vị, giao quân 145 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu. Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trong nội bộ và quần chúng Nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu thủ đoạn“Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tích cực xây dựng, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.        

Những thành tựu đạt được của năm 2019 là tiền đề để huyện Trà Cú chủ động, vững tin bước vào năm mới 2020-năm cuối triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2016-2020.          

Bước sang năm 2020, dự báo trong nước, kinh tế tiếp tục tăng trưởng hơn năm 2019; thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tính quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghiệp, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những tiền đề quan trọng để phát triển đất nước. Trong huyện, kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển; môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Văn hóa-xã hội tiếp tục ổn định; an ninh chính trị được giữ vững. Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của huyện còn nhỏ; hạ tầng kỹ thuật còn yếu. Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn nhiều hạn chế. Thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân...        

Trước bối cảnh đó, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2016-2020, đảm bảo các mục tiêu Nghị quyết năm 2020 của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, ông Lê Hồng Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Mục tiêu của huyện là tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa-xã hội, dân tộc-tôn giáo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khai thác tốt tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ  trong sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân…

Bên cạnh sự tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; sự nỗ lực của các ngành, các xã, thị trấn thì sự động viên khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong Nhân dân sẽ là yếu tố quyết định cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của Huyện ủy đề ra;  lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài, ảnh: Thanh Phong

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 2724
  • Trong tuần: 23,745
  • Tất cả: 3,337,989

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT

Chung nhan Tin Nhiem Mang