Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 10 ngày kể từ 00 giờ ngày 31/8/2021
Ngày 30/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn ký ban hành Công văn số 3787/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp triển khai công tác chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn nêu rõ:

Qua 15 ngày tổ chức thực hiện Công văn số 3405/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (gọi tắt là Công văn 3405, Chỉ thị 10), nhìn chung các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị có sự vào cuộc quyết liệt hơn, các giải pháp giãn cách xã hội được thực hiện nghiêm túc hơn, ý thức người dân, doanh nghiệp trong phòng chống dịch bệnh có chuyển biến, cơ bản chấp hành tốt các quy định về đi lại, 5K, xét nghiệm, cách ly và tiêm chủng vắc xin; chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh được giải quyết kịp thời, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định; nông thủy sản đến kỳ thu hoạch được xử lý kịp thời khi thu hoạch và tiêu thụ… Tuy nhiên, mục tiêu đặt ra là kiểm soát được dịch bệnh vẫn chưa đạt yêu cầu, còn phát sinh chuỗi lây nhiễm bệnh trong cộng đồng, một số ca nhiễm bệnh không xác định được nguồn lây, số ấp, khóm có mức độ nguy cơ cao và rất cao tăng qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Để đảm bảo khống chế, kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống của Nhân dân trở lại trạng thái bình thường; thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 30/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện và kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị 10Công văn 3405 thêm 10 ngày kể từ 00 giờ ngày 31/8/2021 theo nguyên tắc gia đình giãn cách với gia đình, ấp, khóm giãn cách với ấp khóm, xã giãn cách với xã,...

2. Việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, ngoài thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được nêu tại Chỉ thị 10Công văn 3405, các cấp, các ngành tăng cường thực hiện các công tác trọng tâm sau:

a) Quán triệt sâu sắc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 và của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 192-CV/TU ngày 27/8/2021, lấy xã, phường thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; tăng cường cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc cho công tác phòng, chống dịch; người dân tuyệt đối không đi ra đường khi không có sự cho phép của cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền (Thủ trưởng cơ quan đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp, UBND cấp xã), chỉ cho phép các đối tượng sau được phép di chuyển:

- Lực lượng Công an, Quân sự; lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, thú y; lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn được bố trí đến cơ quan làm việc.

- Người đi khám, chữa bệnh; mua thuốc chữa bệnh.

- Đại diện hộ gia đình đi chợ (mỗi hộ gia đình cử đại diện 01 người đi chợ, phiếu đi chợ được Chủ tịch UBND cấp xã cấp 05 ngày/lần).

- Lực lượng shipper giao hàng (phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy và phải được xét nghiệm COVID-19 03 ngày/lần).

- Phương tiện cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong địa bàn tỉnh đã được cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” vận tải (trừ phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng).

- Xe được cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” vận tải ngoài tỉnh vào.

- Công nhân thi công, sửa chữa các công trình điện (kể cả điện gió, điện mặt trời), nước, viễn thông; thi công bệnh viện đa khoa 700 giường và các công trình xây dựng cơ bản phục vụ phòng, chống dịch; công nhân vệ sinh môi trường.

- Người dân đi chăm sóc và thu hoạch nông sản, thủy sản (do UBND xã kiểm tra, quản lý, chỉ cấp giấy cho người dân thật sự có nhu cầu); người trên các phương tiện vận tải đường thủy đi mua và vận chuyển nông, thủy sản được UBND huyện, thị xã, thành phố chấp thuận vào địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

b) Tăng cường và thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội trên cơ sở đánh giá mức nguy cơ, áp dụng các giải pháp phù hợp trong quản lý việc đi lại, sinh hoạt của người dân trên địa bàn, giám sát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao và rất cao bị lây nhiễm bệnh; thực hiện tuyệt đối và đúng nguyên tắc giãn cách: Gia đình giãn cách với gia đình; ấp, khóm giãn cách với ấp khóm; xã, phường, thị trấn giãn cách với xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng, tổ nhân dân tự quản và hộ gia đình trong bảo vệ “vùng xanh”.

c) Tăng cường xét nghiệm sàng lọc cộng đồng một cách kịp thời, hiệu quả, quản lý chặt chẽ địa bàn; sàng lọc đến đâu, giữ sạch đến đó, chú ý địa bàn huyện, xã là vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để tập trung, dồn lực thực hiện.

d) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Thiết lập đường dây nóng (sử dụng số điện thoại của Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Trạm Y tế cấp xã, Trưởng ấp, khóm) để người dân liên hệ trực tiếp khi gặp khó khăn về đời sống, sức khỏe… có nhu cầu hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian giãn cách xã hội. 

- Dừng hoạt động chợ trên các địa bàn có nguy cơ cao và rất cao, tuyệt đối không cho người dân ra khỏi nhà. UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức đầu mối đi chợ “thay” hoặc cung ứng lương thực, thực phẩm và dịch vụ thiết yếu (y tế, điện, nước, gas, vệ sinh môi trường…) cho các hộ gia đình, nhất là người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, nhóm người yếu thế.

đ) Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục bố trí dưới 30% cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nếu có cán bộ, công chức, viên chức thường trú ngoài địa bàn nơi đặt trụ sở làm việc (xác định theo xã, phường, thị trấn) thì bố trí làm việc trực tuyến tại nhà, phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Dừng thi công các công trình xây dựng cơ bản (trừ các công trình thi công, sửa chữa điện, nước, viễn thông, bệnh viện đa khoa 700 giường và các công trình xây dựng cơ bản phục vụ phòng, chống dịch).

4. Các doanh nghiệp tiếp tục tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ những doanh nghiệp được phê duyệt phương án “03 tại chỗ” theo Bộ tiêu chí tạm thời do UBND tỉnh ban hành và các doanh nghiệp sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm, nhưng phải giảm 50% số người tham gia các công đoạn sản xuất, chế biến và có phương án phòng, chống dịch được cơ quan có thẩm quyền thẩm định).

5. Phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, thu hoạch và tiêu thụ nông sản đến thời kỳ thu hoạch, cung ứng các dịch vụ thiết yếu điện, nước, gas, vệ sinh môi trường phải được kiểm soát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình lưu thông.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh và tiếp tục rà soát, xác định người lao động tự do chưa được xem xét hỗ trợ, để có chính sách hỗ trợ kịp thời; đồng thời, triển khai nhanh việc cấp phát gạo được hỗ trợ theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo cấp phát kịp thời đến tay người dân trong thời gian sớm nhất; việc cấp phát gạo phải giao trực tiếp đến từng hộ gia đình, không tập trung người dân tại một địa điểm để đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

7. Tăng cường tuần tra canh gác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giãn cách xã hội, vi phạm về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi đưa thông tin giả, thông tin chống phá, gây hoang mang dư luận xã hội về các giải pháp phòng, chống dịch./.

                                                      (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Trà Vinh)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 1 697
  • Tất cả: 6338814
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang