THƯ CHÚC MỪNG TẾT CHÔL CHNAM THMÂY NĂM 2022 CỦA HUYỆN ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN TRÀ CÚ

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer thân mến!

Mừng Chôl Chnam Thmây năm 2022, Tết cổ truyền của đồng bào Khmer đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 136 năm ngày Quốc tế lao động 01/5, đặc biệt là chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú thân ái gửi đến quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer trong huyện, những người con là dân tộc Khmer quê hương Trà Cú đang công tác, học tập, lao động và sinh sống ngoài huyện lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19, bệnh viêm da nổi cục trên bò diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội của huyện Trà Cú gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự tích cực tham gia của doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, từ đó kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, dịch bệnh từng bước được kiểm soát, đời sống đồng bào dân tộc từng bước ổn định. Đảng bộ huyện tập trung quyết liệt phương châm hành động của Tỉnh ủy và mục tiêu kép “vừa thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội”, phần lớn các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy đã đạt và vượt 19/24 chỉ tiêu, 05 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch: Tổng giá trị sản xuất thực hiện 10.382 tỷ đồng, đạt 88,68% kế hoạch (tăng 2,11% so năm 2020); thu nhập bình quân đầu người 49 triệu đồng (tăng 7,69% so năm 2020), đạt 102,08% so nghị quyết; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 2.750 tỷ đồng (tăng 160 tỷ đồng); xây dựng xã nông thôn mới đạt 03 xã (đạt 100%); thu ngân sách 56,428 tỷ đồng, đạt 100,05% nghị quyết (tăng 2,27% so năm 2020); giảm nghèo 882 hộ, đạt 102,5% so nghị quyết; giảm 608 hộ nghèo vùng dân tộc Khmer (so với tổng số hộ Khmer) đạt 134,28% so nghị quyết; xây dựng và được công nhận 07 sản phẩm OCOP, nâng lên 11 sản phẩm. Giá trị sản xuất thủy sản thực hiện đạt 2.463 tỷ đồng (tăng 219 tỷ đồng), đạt 109% nghị quyết. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội được đảm bảo, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc luôn được bảo tồn và phát huy. Chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt hơn, quốc phòng, an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc“học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng đạt nhiều hiệu quả thiết thực trong toàn Đảng bộ.

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer vào sự phát triển của huyện nhà.

Toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các vị chư tăng, các cháu thiếu niên, nhi đồng Khmer trong huyện thân mến!

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của Huyện ủy năm 2022. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer trong huyện cùng những người con là đồng bào Khmer quê hương Trà Cú đang công tác, học tập, lao động và sinh sống ngoài huyện phát huy tốt hơn nữa truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, đoàn kết lương, giáo; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất; hưởng ứng tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; tham gia kêu gọi đầu tư, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới để góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc“học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy.

Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú kính chúc quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cán bộ hưu trí, thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu niên, nhi đồng dân tộc Khmer trong huyện cùng những người con là dân tộc Khmer của huyện đang công tác, học tập, lao động và sinh sống ngoài huyện đón mừng Chôl Chnam Thmây năm 2022 với tinh thần vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm, an toàn và hạnh phúc.

HUYỆN ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN TRÀ CÚ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 1 712
  • Tất cả: 6344922
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang