Trà Cú: Những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội năm 2022
Những ngày cuối của năm Nhâm Dần 2022 dần khép lại; một năm mới - Xuân Quý Mão 2023  đã về trên quê hương Trà Cú anh hùng.
Quang cảnh hoa Tết Quý Mão 2023 tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Trà Cú

Nhìn lại năm 2022, năm mà cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy; sự quan tâm hỗ trợ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, sự điều hành hiệu quả của chính quyền các cấp, với mục tiêu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, thích ứng an toàn, linh hoạt, cùng với tận dụng tốt các cơ hội, kết hợp với các giải pháp để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, toàn huyện đã vào cuộc một cách mạnh mẽ. Kết quả, có thể khái quát qua những thành tựu nổi bật của huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội  năm 2022 như sau:

Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Trà Cú đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong các lĩnh vực, động viên mọi tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tình hình kinh tế-xã hội trong năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế phục hồi phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất thực hiện đạt 12.108,02 tỷ đồng, đạt 100,94% kế hoạch, tăng 16,63% so cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 3.615 tỷ đồng, đạt 101,26%, tăng 31,45%. Thu nhập bình quân đầu người  đạt 57,6 triệu đồng/người/năm, tăng 17,55% so cùng kỳ. Thu ngân sách nội địa đạt 126,86% kế hoạch. Phát triển mới 42/30 doanh nghiệp, đạt 140% kế hoạch; xây dựng nông thôn mới đạt 100% kế hoạch; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm vượt kế hoạch; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt kế hoạch đề ra...

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, phát triển

Tượng đài: Đoàn kết-Thành công, tại ngã ba đường vào Trung tâm huyện Trà Cú những ngày giáp Tết Quý Mão 2023

Bằng những bước đi đúng đắn và có tính chiến lược, Trà Cú đã và đang tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện các kết cấu hạ tầng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2022, trên địa bàn huyện có 08 dự án trọng điểm đang được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 131 tỷ đồng; 31 dự án quan trọng đang được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách của huyện, với tổng tổng mức đầu tư  24,13 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, như: Nâng cấp mở rộng tuyến đường và hệ thống thoát nước trên địa bàn thị trấn Định An; Dự án Kè phía Đông kênh Chợ Mới, thị trấn Trà Cú; Dự án Đường kết nối từ Đường huyện 18 đến đường nhựa 3/2 thị trấn Trà Cú…Đây là những tuyến đường huyết mạch, tạo nên hệ thống giao thông liên hoàn trong giao thương, đi lại, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản có nhiều chuyển biến

Huyện Trà Cú thường xuyên triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, tập trung tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại mùa vụ, bố trí lại cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu; tổng diên tích gieo trồng cả năm 49.708,19ha, đạt 103,74%. Chỉ đạo chuyển đổi 350,7ha đất sản xuất kém hiệu quả sang các hình thức sản xuất hiệu quả; qua chuyển đổi đạt được hiệu quả cao một số mô hình, góp phần cải thiện đời sống cho bà con nông dân; quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và cánh đồng lớn sản xuất lúa trên địa bàn các xã.

Tổng sản lượng nuôi và khai thác thủy, hải sản cả năm đạt 80,574,49 tấn, tăng 4.276,54% kế hoạch. Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình nuôi tôm thẻ ở các xã Lưu Nghiệp Anh, Kim Sơn, Hàm Tân, Đại An, Định An với chi phí đầu tư 1,6-1,7 tỷ đồng/ha/vụ, sau khi trù chi phí cho lợi nhuận 250-300 triệu đồng/ha/vụ; mô hình nuôi cá thác  lác ở hai xã Kim Sơn, Lưu Nghiệp Anh với  chi phí đầu tư 1,8 tỷ đồng/ha/vụ, sau khi trừ chi phí cho lợi nhuận 1,2 tỷ đồng/vụ...

Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô  thị văn minh có nhiều khởi sắc

Bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trà Cú trong năm 2022 tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và Nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng. Đến nay, có 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiếu chí nông thôn mới là Ngãi Xuyên, Hàm Giang, Kim Sơn; còn lại 12 xã đạt từ 14-18 tiêu chí; xã nông thôn mới nâng cao Ngọc Biên đạt 14/19 tiêu chí, xã Đại An đạt 12/19 tiêu chí, xã Tập Sơn đạt 09/19 tiêu chí. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng huyện Trà Cú sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023.

Thực hiện 09 tiêu chí đô thị văn  minh của 02 thị trấn trên địa bàn huyện theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đến nay, thị trấn Trà Cú đạt 8/9 tiêu chí (51/52 nội dung), thị trấn Định An đạt 7/9 tiêu chí (49/52 nội dung).

Công tác văn hóa-thông tin và thể thao có nhiều chuyển biến tích cực

Các vận động viên đạt giải cao môn chạy Việt dã nội dung nữ tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Trà Cú lần thứ VII năm 2022

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Trà Cú tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng các ngày lễ, hội lớn của đất nước và địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng gia đình văn hóa và ấp, khóm văn hóa, kết quả có 40.449/43.204 hộ đăng ký, đạt 93,6% so tổng số hộ; triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Trà Cú đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện và tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, xếp thứ Tư toàn đoàn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền  đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng; các phong trào hành động cách mạng của địa phương; gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác giảm nghèo bền vững được chú trọng

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2022, huyện Trà Cú đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác giảm nghèo. Thông qua các dự án, nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong năm qua, các địa phương đã tiến hành rà soát, phân loại, phản ánh đúng thực trạng của đời sống nhân dân tại địa phương để có phương án hỗ trợ, như: Hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà ở, đào tạo nghề, vay vốn…giúp các hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững. Kết quả trong năm toàn huyện có 19.235 hộ có mức sống trung bình,  11.438 hộ có thu nhập khá, 818 hộ có thu nhập giàu, 349 hộ thoát nghèo. Huyện còn 1.940 hộ nghèo, chiếm 4,47%; 2897 hộ cận nghèo, chiếm 6,68%.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng

Trà Cú tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đến nay có 133.276/147.419 người tham gia, đạt 91,42% kế hoạch.  Chất lượng đội ngũ nhân viên y tế tiếp tục được nâng lên; công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trong thiết bị y tế được quan tâm, đến nay đạt 13,3 giường bệnh/vạn dân. Công tác chăm sóc sức khỏe  cho Nhân dân được quan tâm chỉ đạo, ưu tiến, nhất là  thời điểm dịch Covid-19. Trong năm, Trung tâm Y tế huyện khám và điều trị cho 178.033 lượt người. Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch của tỉnh tại cộng đồng; ghi nhận 160 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại các địa phương; các chương trình y tế quốc gia...được triển khai có hiệu quả.

Giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong năm học qua, ngành Giáo dục huyện tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật; chất lượng giáo dục ở các cấp học được nâng lên; riêng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,46% so tổng số học sinh dự thi. Đến nay, toàn huyện có 22 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong năm 2022, hòa chung không khí trên cả nước, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đây là niềm tự hào động viên các thầy cô giáo trên địa bàn cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ trong sự nghiệp trồng người.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Trà Cú lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức giao nhận quân năm 2022 đạt chỉ tiêu trên giao.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định. Trong năm, chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Lực lượng Công an huyện đã điều tra làm rõ, khởi tố 17 vụ/50 bị can; thu hồi tài sản trên 234 triệu đồng. Triệt xóa 54 điểm đánh bạc thắng thu bằng tiền; bắt quả tang 07 vụ buôn bán hàng cấm; phát hiện, bắt 14 vụ mua ban, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 04 vụ, làm 04 người chết, 04 người bị thương.

Những thành tựu  đạt được của năm 2022 là tiền đề để huyện Trà Cú chủ động, vững tin bước vào năm mới 2023 - năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Bình cho biết: Mục tiêu của huyện là tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để ổn định đời sống Nhân dân, vừa phục hồi  sản xuất trong tình hình mới; phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 13.953,73 tỷ đồng, tăng 15,24% so với năm 2022; đẩy manh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;  tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế kinh tế biển; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; phát triển văn hóa; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử, bộ máy tinh gọn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với sự chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và sự nỗ lực của các ngành, các xã, thị trấn; hy vọng rằng, huyện Trà Cú sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2023

                                                              Bài, ảnh: THANH PHONG

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 177
  • Trong tuần: 1 710
  • Tất cả: 6339323
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang