Huyện ủy Trà Cú: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 29/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trà Cú tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí là lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và 151 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện; Bí thư, Phó Bí thư 51 chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
Chủ tọa hội nghị.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, trong  nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết đều đạt ở mức cao; trong đó, đã thực hiện đạt và vượt 08/21 chỉ tiêu, 07/21 chỉ tiêu đạt trên 80%, 03/21 chỉ tiêu đạt từ 50% - 80%, 03/21 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất thực hiện đạt trên 28.864 tỷ đồng, tăng bình quân 11,5%/năm, đạt trên 72% Nghị quyết. Huy động vốn toàn xã hội đạt trên 8.315 tỷ đồng, đạt trên 46% Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,5 triệu đồng/người/năm.

Tập trung chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững, phù hợp với lợi thế từng vùng, chuyển đổi trên 1.107ha đất sản xuất kém hiệu quả, nhân rộng các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân 01 ha đất nông nghiệp đạt trên 227 triệu đồng/năm. Phát triển 87 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 35 tổ hợp tác, công nhận mới 12 sản phẩm OCOP. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đến nay, huyện có trên 97% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, trên 96% ấp đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, các tiêu chí còn lại đều đạt từ 70% trở lên. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1306/QĐ-UBND, ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về “Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025”, đến nay, huyện có 03 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 06 xã đạt từ 16 - 17 tiêu chí, 06 xã đạt từ 14 - 15 tiêu chí. Ngoài ra, có 03 xã đạt từ 12 - 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, công nhận 05 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng thị trấn Trà Cú đạt 51/52 nội dung và thị trấn Định An đạt 50/52 nội dung đô thị văn minh. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên, có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập mầm non 05 tuổi, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học mức độ 3 và xây dựng 11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người, chủ động ứng phó và kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt công tác khám, điều trị bệnh cho nhân dân, xây dựng 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Hằng năm, tạo việc làm tăng thêm cho trên 5.000 lao động, tổ chức đưa 233 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Kéo giảm 3.120 hộ nghèo, đạt 109% Nghị quyết; đến nay, huyện còn 1.938 hộ nghèo (chiếm 4,6%), hộ cận nghèo 2.899 hộ (chiếm 6,6%). Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các chuyên đề hằng năm đạt kết quả tốt.

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị .

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần có giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu đạt còn thấp. Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đúng quy định, hướng dẫn, phù hợp với quy hoạch của tỉnh, quy hoạch vùng huyện để làm cơ sở định hướng phát triển ổn định lâu dài. Có giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nữa để khơi dậy, phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực và những tiềm năng, lợi thế để xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2023. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, làm tốt trách nhiệm của địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là dự án đường dẫn cầu Đại Ngãi, luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào Sông Hậu (giai đoạn 2); phối hợp thực hiện tốt dự án điện sinh khối, nhà máy phối trộn xăng dầu trên địa bàn. Khai thác tối đa tiềm năng phát triển kinh tế biển, củng cố phát triển cảng cá Định An, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, phát triển sản phẩm OCOP. Tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch. Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội; phấn đấu giảm hộ nghèo đến mức tối đa. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu huyện Trà Cú cần dồn sức thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của tỉnh gắn với 04 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của huyện và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, việc nào làm trước, việc nào làm sau gắn với thực hiện đúng trách nhiệm theo phân cấp, phân quyền, không né tránh; giao trách nhiệm và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước cấp trên; tăng cường kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ kịp thời điểm nghẻn để thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đề ra. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” và những mô hình hiệu quả khác để phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

                                                                               Tin, ảnh: TẤN TÀI

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 191
  • Trong tuần: 1 943
  • Tất cả: 6347260
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang