TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
542/UBND-VP 03/04/2024 Công văn số: 542/UBND-VP ngày 03/4/2024 V/v thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giao dịch điện tử
Lượt xem: 24
Tải về 0
543/UBND-VP 03/04/2024 Công văn số: 543/UBND-VP ngày 03/4/2024 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-STTTT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 19
Tải về 1
419/UBND-VP 06/03/2024 Công văn số:419/UBND-VP ngày 06/3/2024 V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện chỉ số tính minh bạch quý I năm 2024
Lượt xem: 43
Tải về 0
245/UBND-VP 15/02/2024 Công văn số: 245/UBND-VP ngày 15/02/2024 V/v triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu giao tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số
Lượt xem: 49
Tải về 0
230/UBND-TH 05/02/2024 Công văn số 230/UBND-TH ngày 05/02/2024 V/v tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 43
Tải về 0
230/UBND-TH 05/02/2024 Công văn số 230/UBND-TH ngày 05/02/2024 V/v tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 45
Tải về 0
126/UBND-VP 26/01/2024 Công văn số 126/UBND-VP ngày 26/01/2024 về việc tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 36
Tải về 0
1929/UBND-VP 14/12/2023 Công văn số 1929/UBND-VP ngày 14/12/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định 1880/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 68
Tải về 1
1745/UBND-VP 03/11/2023 Công văn số:1745/UBND-VP ngày 03/11/2023 V/v thực hiện ý kiến kết luận theo Thông báo số 256/TB-VP ngày 31/10/2023 của Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 165
Tải về 0
1171/UBND-VP 08/08/2023 Công văn số:1171/UBND-VP ngày 08/8/2023 về việc lập danh sách bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2023
Lượt xem: 141
Tải về 3
123
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang