TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1736/UBND-TH 03/11/2023 Công văn số 1736/UBND-TH ngày 03/11/2023 V/v thực hiện kiến nghị của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 183
Tải về 0
1708/UBND-VP 30/10/2023 CÔNG VĂN 1708/UBND-VP ngày 30/10/2023 V/v phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023
Lượt xem: 158
Tải về 0
1674/UBND-TH 23/10/2023 Công văn số 1674/UBND-TH ngày 23/10/2023 về về báo cáo rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 150
Tải về 0
1255/UBND-TH 17/08/2023 Công văn số 1255/UBND-TH ngày 17/8/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện
Lượt xem: 160
Tải về 0
359/UBND-VP 28/03/2023 Công văn số 359/UBND-VP ngày 28/3/2023 về việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn
Lượt xem: 147
Tải về 1
1378/UBND-NC 16/11/2022 Công văn về khắc phục hạn chế qua kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022
Lượt xem: 157
Tải về 1
1375/UBND-TH 15/11/2022 Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Lượt xem: 147
Tải về 0
1358/UBND-TH 14/11/2022 Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 159
Tải về 0
1317/UBND-TH 08/11/2022 Công văn về việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy năm 2022
Lượt xem: 144
Tải về 0
985/UBND-VX 07/09/2022 Công văn về việc tổ chức lễ Sêne Đôlta năm 2022
Lượt xem: 145
Tải về 0
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang