Hội đồng nhân dân huyện Trà Cú khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: Tiến hành kỳ họp thường lệ cuối năm 2022
Trong 02 ngày 15 và 16/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) dưới sự chủ trì của ông Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Ngô Quốc Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng 30/34 đại biểu HĐND huyện khóa XII. Tham dự phên họp có ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX gồm: ông Trần Văn Phong, Trưởng Ban Pháp chế; bà Nguyễn Thúy Kiều, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa IX cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.
Ông Dương Văn Triệu, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện nghe Báo cáo công tác năm 2022 của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; Nghe ông Huỳnh Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Theo UBND huyện Trà Cú, năm 2022 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc và giá cả các mặt hàng nông, thủy sản giảm, chi phí vật tư đầu vào tăng cao đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của người dân trong huyện. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của tỉnh, Huyện ủy, sự điều hành linh động của UBND huyện, kinh tế-xã hội huyện nhà có những bước chuyển biến tích cực, kinh tế huyện nhà phục hồi khá nhanh sau dịch bệnh, giúp hoàn thành và vượt mức 25/29 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của HĐND huyện đề ra trong năm 2022. Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 12.108,02 tỷ đồng, đạt 100,94% và tăng 16,63% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực I đạt tổng giá trị 5.521,98 tỷ đồng, đạt 95,26% so với cùng kỳ; khu vực II đạt 3.366,04 tỷ đồng, đạt 110,18% kế hoạch; khu vực III đạt 3.220 tỷ đồng, đạt 102,42% kế hoạch. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.615 tỷ đồng, đạt 101,26% kế hoạch và tăng 31,45% so với cùng kỳ; Thu ngân sách nội địa đạt 69,01 tỷ đồng, đạt 126,86% kế hoạch; đầu tư cho 20.289 hộ với số tiền 1.846,29 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,6 triệu đồng/người/năm, tăng 8,6 triệu đồng/người/năm so với cùng kỳ. Toàn huyện phát triển mới 42 doanh nghiệp đạt 140% kế hoạch; xây dựng ba xã Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Về kinh tế, tổng diện tích gieo trồng trong năm được 49.708 ha đạt 103,74% ké hoạch; thực hiện chuyển đổi 350,7 ha đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao; xây dựng nhiều mô hình chuyển đổi ở các xã, xây dựng và nhân rộng mô hình lúa chất lượng cao và lúa cánh đồng lớn, nâng cao giá trị hạt gạo trên thương trường, giúp nông dân tăng thêm thu nhập trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác. Hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, việc chuyển giao khoa học- kỹ thuật cho nông dân được quan tâm chú trọng. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thủy sản tiếp tục được quan tâm đầu tư với diện tích thả nuôi 1.546 ha, sản lượng đạt 56.769 tấn đạt 105,19% kế hoạch trong đó nuôi tôm thẻ lợi nhuận đạt 250-300 triệu đồng/ha/vụ nuôi và cá thác lát cườm đạt 1,2 tỷ đồng/ha/vụ.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ được quan tâm đầu tư phát triển với tổng giá trị ước tăng 16,3% so với cùng kỳ, giải quyết việc làm cho 6.000 lao động.

Trong năm, tổ chức giải quyết việc làm cho 3.644 lao động, đưa 140 lao động đi làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài. Triển khai xây dựng 357 căn nhà ở cho hộ khó khăn, với tổng kinh phí hơn 14,8 tỷ đồng; theo phúc tra đời sống của người dân trong huyện toàn huyện có 19.235 hộ có mức sống trung bình; có 11.438 hộ cơ mức thu nhập khá và 818 hộ giàu. Về hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1.940 hộ chiếm tỷ lệ 4,47% và 2.897 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,68%. Công tác chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sashc an sinh xã hội được quan tâm, nhất là đối tượng người có công người hưởng trợ cấp xã hội, góp phần đảm bảo được cuộc sống của nhân dân.

Về y tế, vận động 133.276 người mua bảo hiểm y tế, đạt 91,42% kế hoạch, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân, công tác phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh, nhất là tiêm phòng vắc-xin Covid-19 đạt kế hoạch đề ra.

Về lĩnh vực giáo dục-đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, đạt 98,46% so với tổng số thí sinh dự thi; triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023 và thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội huyện nhà phát triển theo đúng Nghị quyết năm 2022 của HĐND huyện đề ra.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, huyện Trà Cú đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổng giá trị sản phẩm đạt 13.953,73 tỷ đồng, tăng 15,24%; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại các ngành, các lĩnh vực; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng cường nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng lợi thế kinh tế biển; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; phấn đấu xây dựng huyện hoàn thành huyện nông thôn mới; xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…

Cũng trong phiên họp này các đại biểu được nghe các ngành pháp luật của huyện báo cáo công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án dân sự; nghe báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022; công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện năm 2022; nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo về công tác thu, chi ngân sách năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022 và năm 2023; nghe các Ban của HĐND huyện báo cáo thẩm tra các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2022; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và thông tin về Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền. Nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà Cú báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh khóa IX.

Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND huyện với các cơ quan chuyên môn như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài chính-Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường tại kỳ họp. Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Bình phát biểu làm rõ những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm; những định hướng trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 hoàn thành theo Nghị quyết của HĐND huyện thông qua tại kỳ họp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm trước cử tri huyện nhà, kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Trà Cú khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XII; Nghị quyết về bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022; Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; Nghị quyết về phê duyệt dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2023; Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Kim Ngọc Sương, Trưởng Phòng Dân tộc huyện nghỉ hưu theo chế độ; bỏ phiếu bầu bà Trần Tú Oanh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Dương Văn Triệu, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp tổ chức các cuộc tiếp xúc báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; Từ đó, tạp sự đồng thuận cùng hành động để hoàn thành Nghị quyết năm 2023 của HĐND, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, xây dựng huyện Trà Cú đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 243
  • Trong tuần: 1 946
  • Tất cả: 6345306
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang