Huyện ủy Trà Cú: Tổng kết Nghị quyết năm 2023, xây dựng Nghị quyết năm 2024
Ngày 05/01, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Cú tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ mười sáu tổng kết Nghị quyết năm 2023, xây dựng Nghị quyết năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy. Chủ trì và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
Anh-tin-bai

 Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện chủ trì hội nghị

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu Nghị quyết năm 203; còn 01 chỉ tiêu duy nhất thực hiện chưa đạt là huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 89% kế hoạch. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội thảo Chuyên đề về nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng Đảng; Hội thảo chuyên đề về công tác tạo nguồn bồi dưỡng, phát triển đảng viên; Hội thi Bí thư chi bộ giỏi 02 cấp năm 2023. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân huyện, Đại hội Công đoàn 02 cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kinh tế phục hồi và phát triển khá cao, tổng giá trị sản xuất  thực hiện đạt trên 14.120 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ và đạt trên 101% Nghị quyết. Cả 03 khu vực đều tăng, trong đó, khu vực II tăng cao nhất trên 36%. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.443 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất bình quân 01 ha đất nông nghiệp đạt 287 triệu đồng/năm. Thành lập mới 03 hợp tác xã, công nhận mới 15 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 03 sao. Năm 2023, huyện Trà Cú tập trung dồn sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và huyện NTM. Tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận các xã Ngãi Xuyên, Kim Sơn và Hàm Giang đạt chuẩn NTM  năm 2022. Chỉ đạo các xã nâng chất các tiêu chí NTM và NTM nâng cao; đến nay, huyện có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An hoàn thành 9/9 tiêu chí đô thị văn minh; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM và đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương kiểm tra, công nhận. Thực hiện hoàn thành 94/126 công trình xây dựng cơ bản, chi trả bồi thường cho 248 hộ dân thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi với tổng số tiền trên 118 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Công tác giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội luôn được quan tâm tăng cường; công nhận và tái công nhận 07 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; giảm 927 hộ nghèo, chiếm 2,14%; kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 2,33% hộ nghèo và 2,8% hộ cận nghèo, có trên 48% hộ có mức sống trung bình, trên 36% hộ có thu nhập khá và trên 2,3% hộ có thu nhập giàu. Giải quyết việc làm cho 6.899 lao động trong và ngoài tỉnh; đưa 204 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà huyện Trà Cú đã đạt được trong năm 2023, trong đó, có xây dựng hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM  và tăng trưởng kinh tế đứng đầu của cả tỉnh trong năm 2023 với trên 16%. Về nhiệm vụ trọng năm của năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu Huyện ủy Trà Cú cần triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục cụ thể hóa 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và 04 nhiệm vụ trọng tâm, 02 nhiệm vụ đột phát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, đồ án, phân bổ nguồn lực để thực hiện quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kêu gọi xúc tiến đầu tư và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Nâng cao các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện NTM; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã; quan tâm xây dựng sản phẩm OCOP; tăng cường quản lý đất công. Quan tâm chất lượng giáo dục và đào tạo; tạo điểm nhấn du lịch theo hướng tổ chức sự kiện văn hóa gắn với sản phẩm làng nghề truyền thống. Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, trong đó, có mô hình học tập và làm theo Bác. Nâng cao công tác tuyên truyền, phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35 của huyện; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị gắn với điều chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ ngành huyện; chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chú trọng cơ cấu trẻ, nữ dân tộc. Chú trọng cải cách hành chính và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Bí thư Huyện ủy cho rằng, năm 2024, là năm rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm được dự báo sẽ có thuận lợi, thách thức, khó khăn đan xen, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả Đảng bộ, Nhân dân huyện nhà; sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của các sở, ban ngành tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Trà Cú sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.                        

Tin, ảnh: TẤN TÀI
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 287
  • Trong tuần: 1 899
  • Tất cả: 6340588
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang