Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”
Ngày 08/02/2022, Huyện ủy Trà Cú ban hành Công văn số 395-CV/HU Về việc quy định tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác” theo Kế hoạch số 50/KH-TU, ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Thường trực Huyện ủy yêu cầu cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phát động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện, để đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi. Đồng thời, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng chi, đảng bộ để tổ chức thực hiện từ nay đến ngày 22/3/2022.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”tổ chức cuộc thi nhằm tăng cường việc nghiên cứu, quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát triển phong trào học tập và làm theo Bác của tỉnh Trà Vinh ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh đó, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác trong Đảng và ngoài xã hội, nhất là những ý kiến tâm huyết, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh (trừ các thành viên trong ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị số 05 các cấp) Bài dự thi phải bảo đảm các yêu cầu sau: Giải dành cho bài thi xuất sắc dành cho bài thi của cá nhân hay tập thể (từ 02 người trở lên cùng đứng tên, tham gia viết 01 bài thi) hoặc bài thi ghi tác giả/người tham gia là chi bộ, cơ quan, đơn vị/tập thể chi bộ, tập thể cơ quan, tập thể đơn vị cấp cơ sở; Giải dành cho những đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh có số bài dự thi nhiều và có nhiều bài đạt giải; Đối tượng dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi và gửi bài thi về Ban Tổ chức cuộc thi bảo đảm thời gian theo quy định. Bài thi phải trình bày sạch, đẹp, rõ ràng, khoa học (đánh máy khổ A4, cỡ chữ 14, font Times New Roman, giãn đoạn (Spacing) không quá 6pt, giãn dòng (Line spacing) 1,5; không giới hạn số trang và hình ảnh minh họa); Đối tượng dự thi viết rõ họ tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; giới tính; nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác hoặc nơi thường trú, số điện thoại; Bài dự thi không hợp lệ là những bài photocoppy, sao chép giống nhau hoặc không trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi.

Nơi nhận bài thi: Cấp huyện/tương đương: Ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Cấp tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận bài thi từ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (không nhận bài trực tiếp). Thời gian nhận bài thi: Cấp huyện/tương đương: nhận bài thi chậm nhất đến ngày 30/3/2022; mỗi nơi tổ chức tuyển chọn 30 bài, riêng Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp chọn 40 bài thi đạt chất lượng cao, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15/4/2022. Cấp tỉnh: từ ngày 19/4/2022 đến ngày 10/5/2022, Ban Giám khảo cuộc thi cấp tỉnh sẽ chấm bài thi của các địa phương, đơn vị gửi về và báo cáo cho Ban Tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác” dự kiến sẽ tổng kết và trao giải trong tháng 5/2022 gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị với cơ cấu giải thưởng gồm: Giải dành cho đảng bộ cấp trên cơ sở: 01 giải Nhất 09 triệu đồng, 01 giải Nhì 07 triệu đồng, 01 giải Ba 05 triệu đồng. Giải dành cho bài thi xuất sắc: 01 giải Nhất 05 triệu đồng, 02 giải Nhì, mỗi giải 04 triệu đồng, 03 giải Ba, mỗi giải 03 triệu đồng, 13 giải Khuyến khích, mỗi giải 02 triệu đồng, 02 giải dành cho các trường hợp đặc biệt, mỗi giải 01 triệu đồng.

Tỉnh ủy Trà Vinh giao Huyện ủy Trà Cú và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi ở cấp mình, ngành mình đến cấp ủy, các tập thể và cá nhân thuộc đối tượng dự thi; Chỉ đạo Ban tuyên giáo/Tuyên huấn/Phòng Công tác chính trị: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc thi; Tổ chức và tạo điều kiện để các tổ chức, tập thể  và cá nhân hưởng ứng, tham gia cuộc thi; Nhận, xét chọn và nộp bài (kèm theo danh sách)  đạt chất lượng cao  về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  bảo đảm  thời gian quy định; báo cáo kết quả  triển khai, thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi của địa phương, đơn vị về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tùy điều kiện, cấp ủy các địa phương, đơn vị tổ chức tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân tham gia tích cực và có bài thi tốt.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác” gồm 10 câu hỏi như sau:

Câu 1:Từ năm 2003 đến nay, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã ban hành những Chỉ thị nào về học tập, làm theo Bác?

Câu 2:Từ năm 2007 đến nay, Trung ương đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành những tài liệu (tác phẩm, chuyên đề) về học tập và làm theo Bác?

Câu 3:Đồng chí hãy chọn một chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bất kỳ (được Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành từ năm 2007 đến nay), tóm lược nội dung chính, qua đó cho biết giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách đó của Bác đối với nhận thức, hành động của đồng chí?

Câu 4:Đồng chí hãy cho biết hoàn cảnh ra đời, nội dung chính của tác phẩm“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, đồng chí hãy đề xuất/khuyến nghị những vấn đề cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay?

Câu 5:Đồng chí nhận thức như thế nào về các chuẩn mực đạo đức theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về:

“Trung với nước, hiếu với dân,

Yêu thương con người,

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư,

Có tinh thần quốc tế trong sáng”?

Câu 6:Để nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt lệ chi bộ, sinh hoạt chi, tổ hội, theo đồng chí phải làm gì trong thời gian tới(nêu cụ thể ban tuyên giáo các cấp, bí thư chi bộ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải làm gì?)

Câu 7:Đồng chí hãy cho biết những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của tỉnh/huyện/xã nơi đồng chí sinh sống/lao động/công tác/học tập?

Câu 8:Đồng chí đánh giá, nhận xét như thế nào đối với sự chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức của cán bộ, đảng viên (tại chi bộ/đảng bộ nơi đồng chí sinh sống/công tác/học tập) qua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thời gian qua?

Câu 9:Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định:“Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, con người Trà Vinh và sức mạnh toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”;Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ“... khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của quê hương, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để cùng nhau nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay”.Đồng chí có những kiến nghị, đề xuất gì để đóng góp cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nội dung trên?

Câu 10:Đồng chí hãy chọn và giới thiệu 01 mô hình, điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả qua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà đồng chí biết để nhân rộng trong thời gian tới?

 Tin, ảnh: THANH TUYỀN

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 144
  • Trong tuần: 1 746
  • Tất cả: 6340158
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang