Trà Cú: Qua 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Qua 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn năm 2000-2020, Ban Chỉ đạo huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa và các mô hình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới…Kết quả, đã tuyên truyền được 1.268 cuộc, có 107.948 lượt người dự. 
Trà Cú tham gia Liên hoan Ban Vận động xây dựng ấp, khóm văn hóa tiêu biểu do tỉnh tổ chức.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh gắn liền với phong trào xây dựng ấp, khóm, xã văn hóa nông thôn mới và thị trấn văn minh đô thị đã được Nhân dân hưởng ứng và đạt hiệu quả cao. Qua đó, từ năm 2000 - 2010, có 43.546/44.044 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 98,86%; tổng số hộ được công nhận gia đình văn hóa là 38.914 hộ, đạt 89,36% so với hộ đăng ký. Từ năm 2010 - 2019, toàn huyện có 37.126/39.523 hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 93,93% so với tổng số hộ gia đình đăng ký. Đầu năm 2020, có 39.523/44.955 hộ đăng ký gia đình văn hóa, gia đình văn hóa nông thôn mới, chiếm tỉ lệ 94,2%.

Đến nay, toàn huyện đã có 111/124 ấp, khóm được công nhận danh hiệu văn hóa chiếm 89,5%; có 164 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; có 09/15 xã được công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; thị trấn Trà Cú đã được UBND huyện quyết định công nhận thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, riêng thị trấn Định An đạt 21/24 tiêu chí đang tiếp tục xây dựng để đạt trong thời gian tới.

Lễ Kathina (hay còn gọi là Lễ dâng bông và dâng y cà sa) ở huyện Trà Cú.

Vcông tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được chính quyền các cấp, các ban, ngành và tổ chức đoàn thể tích cực và chủ động chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua các hội họp được 31.790 lượt, thông qua phương tiện thông tin đại chúng 19.200 lượt. Các nội dung đã từng bước đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi phù hợp với tâm tư, nguyện vọng điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, loại bỏ mê tín dị đoan và các tập tục lạc hậu không phù hợp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có, đồng thời cũng đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống văn hóa của Nhân dân gắn với việc xây dựng nông thôn mới luôn được huyện , cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Hiện nay, có 16/17 nhà văn hóa xã, thị trấn; 32/34 phòng chức năng gồm: 16 phòng Hành chính - Thông tin truyền thanh, 16 phòng đọc thư viện; 120/124 nhà văn hóa ấp, khóm được xây dựng cơ bản; 23 sân vận động, trong đó có 08 sân vận động lớn, 08 sân vận động sân cỏ nhân và 07 sân đất tự nhiên; 07 hồ bơi; 47 vui chơi trẻ em; 51 điểm vui chơi người lớn.

Qua đó, cho thấy Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng; huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá -xã hội đảm bảo an ninh, trật tự;  phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư; xây dựng môi trường văn hóa  lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới trong thời gian tới./.

Thực hiện: Kim Sơn

Bản đồ hành chính

Thủ tục hành chính

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 115
  • Hôm nay: 4507
  • Trong tuần: 50,259
  • Tất cả: 2,107,544

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT

Chung nhan Tin Nhiem Mang