HĐND huyện Trà Cú khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026: Tiến hành Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023)
Trong 02 ngày 20 và 21/7, HĐND huyện Trà Cú khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023). Đến dự có ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Phương, Bí thư Huyện ủy; ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Văn Hùng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận đồng thời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam huyện Trà Cú, cùng 32/34 đại biểu HĐND huyện khóa XII.
Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, các  đại biểu HĐND huyện nghe Thường trực HĐND báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2023; báo cáo chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; báo cáo ý kiến tổng hợp và kiến nghi của cử tri. Nghe bà Tăng Thị Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chú tịch UBND huyện báo cáo về sự chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết năm 2023 của UBND huyện. Theo báo cáo của UBND huyện Trà Cú: Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và sự hỗ trợ tích cực của các Sở, ngành chuyên môn tỉnh, trong 06 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện Trà Cú có những bước phát triển tạo sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm và 02 nhiệm vụ đột phá. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện đạt 6.375,2 tỷ đồng, tăng 16,01%, đạt 45,69% nghị quyết; thu ngân sách nội địa đạt 33 tỷ 250 triệu đồng, đạt 57,63%; phát triển mới 24 doanh nghiệp, đạt 68,57%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 1.950 tỷ đồng, đạt 50,65% nghị quyết; giải quyết việc làm cho 4.386 lao động, tăng 742 lao động so với cùng kỳ, đạt 146,2% nghị quyết; đưa 87 lao động đi làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 62,14% nghị quyết; vận động bảo hiểm y tế tự nguyện toàn dân đạt 82,18%. 

Đại biểu  dự kỳ họp

Về xây dựng nông thôn mới, Trà Cú đã đạt 05/09 tiêu chí huyện nông thôn mới; 04 tiêu chí còn lại huyện đạt được 19/23 nội dùng. Về xã nông thôn mới có 03 xã Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang đạt 19/19 tiêu chí; 02 xã Tập Sơn, Phước Hưng đạt 18/19 tiêu chí, xã Long Hiệp đạt 17/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt 16/19 tiêu chí. Về xã nông thôn mới nâng cao, xã Ngọc Biên đạt 16/19 tiêu chí, xã Đại An đạt 15/19 tiêu chí, xã Tập Sơn đạt 13/19 tiêu chí và xã Long Hiệp đạt 10/19 tiêu chí. Về xây dựng đô thị văn minh ở thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An đạt 51/52 nội dung của 09 tiêu chí.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao nhân các ngày lễ, Tết thu hút đông đảo Nhân dân tham dự, tạo được sinh khí vui tươi, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm. Tổ chức đưa tiễn 165 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng theo luật định.

Tại kỳ họp này, các đại biểu còn được nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện trình bày: Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách; tình hình sử dụng dự phòng và kết dư ngân sách 06 tháng đầu năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2023. Báo cáo về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. Nghe Thanh tra huyện trình bày Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2023. Nghe Công an huyện trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2023. Phòng Tài nguyên và Môi trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và xử lý vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Cú giai đoạn 2020-2022. Nghe các ngành Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình bày Báo cáo tình hình công tác 06 tháng đầu năm, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023. Nghe các Ban của HĐND huyện trình bày báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Các tổ đại biểu HĐND huyện thảo luận các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình HĐND huyện tại kỳ họp.

Tại kỳ hợp các đại biểu HĐND huyên nghe bà Nguyễn Thúy Kiều, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà Cú báo cáo Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh khóa X và dự kiến chương trình kỳ hợp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 này.

Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Bình, giải trình và làm rõ những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm về sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Đồng thời, thông tin, định hướng sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ còn lại của năm 2023. Trong đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình, kế hoạch trong năm 2023.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2023; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề “thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2024; Nghị quyết về bãi miễn chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XII; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XII; Nghị quyết về bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XII; Nghị quyết về việc bầu thành viên HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trà Cú khóa XII đánh giá cao sự tập trung, trách nhiệm trước cử tri huyện nhà của đại biểu HĐND huyện khóa XII. Đồng thời, mong rằng sau kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện cần thông tin ra cử tri trong huyện nắm, tạo sự đồng thuận cao để Nghị quyết thực sự đi vào đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2023 của HĐND huyện đã đề ra.

                                                          Tin, ảnh: HỒNG PHÚC

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 216
  • Trong tuần: 1 737
  • Tất cả: 6338628
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang