Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)-HĐND huyện Trà Cú khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Trong 02 ngày 14- 15/12, tại Hội trường Huyện ủy, HĐND huyện Trà Cú khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023). Ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Ngô Quốc Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp  có 30/33 đại biểu HĐND huyện khóa XII; Tổ đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, đơn vị huyện Trà Cú gồm: ông Trần Văn Phong, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thúy Kiều, Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Thường trực HĐND các xã, thị trấn; lãnh đạo các cơ quan ban, ngành đoàn thể huyện cùng Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện được nghe báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2023. Nghe bà Tăng Thị Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp

Theo báo cáo của UBND huyện Trà Cú, năm 2023 dù gặp không ít khó khăn ngay từ đầu năm, nhưng UBND huyện tập trung thực hiện Nghị quyết đạt những kết quả khả quan, hoàn thành 28/32 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong đó, có 20/28 chỉ tiêu đạt khá cao; 02/4 chỉ tiêu tuy chưa hoàn thành, nhưng vẫn đạt rất cao là huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.443,4 tỷ đồng, đạt 89,4% chỉ tiêu và tỷ lệ hộ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 99,04%.

Tổng giá trị sản xuất thực hiện đạt 14.120,8 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 16,62% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực I đạt 5.763 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; khu vực 2 đạt 4.603,4 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch; khu vực 3 đạt 3.754 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,66 triệu đồng /người/năm, tăng hơn 05 triệu đồng so với năm 2022. Thu ngân sách nội địa ước đạt 66,14 tỷ đồng, đạt 110% so dự toán; phát triển mới 03 hợp tác xã, đạt 150% kế hoạch; phát triển mới 41 doanh nghiêp, đạt 117,14%.

Trong năm, đã giải quyết việc làm cho 6.899 lao động, đạt 229,97%, tăng 3.255 lao động so với cùng kỳ; đưa 204 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước nhoài, đạt 145,7% kế hoach; giảm 927 hộ nghèo, đạt 125,15% kế hoạch; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện; công tác giáo dục - đào tạo được chú trọng, việc dạy và học trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả thiết thực, huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 17/17 xã, thị trấn được công nhân đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục Trung học cơ sở đạt mức độ 3; có 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Về quốc phòng, an ninh, đưa thanh niên lên đường làm nghĩa vụ đạt chỉ tiêu trên giao; thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiểm soát giao thông đạt kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thường xuyên, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối số quốc gia thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở.

Về xây dựng nông thôn mới, năm 2023 Trà Cú huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự chung sức dồng lòng của người dân. Đến cuối tháng 10/2023, Trà Cú hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã Đại An, Ngọc Biên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 115/115 ấp đạt danh hiệu ấp nông thôn mới; 02 thị trấn Định An và thị trấn Trà Cú đạt danh hiệu đô thị văn minh.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024 huyện Trà Cú đề ra mục tiêu tăng trưởng cụ thể như sau: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, bức phá, hiệu quả 04 nhiệm vụ trọng tâm và 02 nhiệm vụ đột phá. Trong đó, chủ động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi số, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội…với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất tăng 16,11%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.095 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng; thu ngân sách nội địa đạt 62,54 tỷ đồng.

Về văn hóa - xã hội, nâng chất 02 đô thị văn minh; tỷ lệ trẻ đi học trong độ tuổi mẫu giáo đạt 86%, tiểu học 100%, trung học cơ sở 98,5%; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ về công tác; có 17,5 giường bệnh /01 vạn dân; 5,35 bác sĩ/vạn dân; tạo việc làm mới cho 3.000 lao động; đưa 140 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giảm 0,66% hộ nghèo; về môi trường 100% hộ dân được cung cấp nước hợp vệ sinh; thu gom và xử lý rác thải đạt 92%; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100%; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh; giữ vững tình hình an ninh chính trị, phấn dấu 90% xã, thị trấn và 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tư.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 22 chức danh do HĐND huyện  bầu ra. Đánh giá về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND cho rằng, đây là hoạt động giám sát, đánh giá khách quan, chính xác và trung thực, kết quả của những nỗ lực của các chức danh do HĐND huyện bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

Bỏ phiếu tín nhiệm 22 chức danh do HĐND huyện bầu

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện được nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng ở các kỳ họp trước. Thửa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch  báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách và báo cáo việc điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách năm 2023 và các nội dung phát sinh; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. Chánh Thanh tra huyện báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 và báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2023. Trưởng Công an huyện báo cáo tình hình phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 21/7/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện giám sát tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết 03/NQ-HĐND, ngày 19/03/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu còn được nghe các ngành Tư pháp báo cáo về công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án trong năm 2023; nghe các Ban Kinh tế-Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc của HĐND huyện báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trà Cú báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khóa X; nghe UBMTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận về các tờ trình, về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách Nhà nước năm 2024.

Đồng thời, nghe các lãnh đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Y tế huyện trả lời những vấn đề cử tri kiến nghị với HĐND huyện qua các cuộc tiếp xúc. Các đại biểu HĐND huyện cũng tham gia chất vấn Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện Trà Cú liên quan đến các lĩnh vực phát triển du lịch, thiết chế văn hóa; xử lý rác thải và quản lý tài nguyên khoáng sản là nước ngầm trên địa bàn huyện; công tác phòng, chống tội phạm hiện nay trên địa bàn huyện.

Phát biểu về nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú nhấn mạnh đến 04 nhiệm vụ trọng tâm, 02 nhiệm vụ đột phá để Trà Cú thực hiện đạt được các mục tiêu Nghị quyết của HĐND huyện đề ra trong năm 2024. Trong đó, tập trung thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; ưu đãi hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp, hợp tác xã; hoàn thiện hạ tầng phát triển du lịch để khai thác tiềm năng lợi thế về du lịch của huyện trong giai đoạn tới; nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng các yêu cầu thời kỳ công nghệ của nền hành chính huyện nhà, nhất là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với dân.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao trước cử tri huyện nhà, Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)- HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026  đã biểu quyết thông qua  07 Nghị quyết gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024; Nghị quyết về bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện.

Ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, làm việc khẩn trương của các đại biểu HĐND giúp cho kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm  2023) thành công tốt đẹp. Kỳ họp này khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND với cử tri huyện nhà. Đồng thời, yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp có các cuộc tiếp xúc với cử tri nơi mình ứng cử để báo cáo kết quả  của kỳ họp với cử tri. Qua đó, tạo sự đồng thuận của cử tri để cùng chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

                                                                  Tin, ảnh: HỒNG PHÚC

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 1 551
  • Tất cả: 6338036
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang