Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp
Ngày 7/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ)Việt Nam huyện Trà Cú tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự có ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện cùng 173 đại biểu chính thức được hiệp thương cử tham dự đại hội của các xã, thị trấn. 
Anh-tin-bai
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”, trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở thường xuyên phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt được nhiều kết quả tích cực. UBMTTQ Việt Nam huyện được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2022; hằng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp thực hiện tốt 05 chương trình hành động của Mặt trận; vận động các tổ chức, cá nhân, cơ sở tôn giáo trong và ngoài huyện hỗ trợ, đóng góp tiền, hiện vật cho các hoạt động an sinh xã hội với tổng nguồn lực trên 122 tỷ đồng; trong đó, các tôn giáo đã ủng hộ nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội trên 70 tỷ đồng để xây dựng cầu giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở, tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn,… Đặc biệt, trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trao tặng trên 32.000 suất quà, nhiều tấn gạo, rau củ, quả các loại hỗ trợ Nhân dân và các khu cách ly của huyện. Mặt khác, đã triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới",… Qua đó, đã thu hút trên 11.000 lượt người tham gia làm vệ sinh môi trường với tổng chiều dài trên 1.219km; thu gom trên 451m3 rác thải; trồng chăm sóc gần 500.000 cây xanh, cây hoa dọc các tuyến đường; vận động Nhân dân hiến trên 95.000m2 đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để xây dưng các công trình; Nhân dân tham gia đóng góp 1.947 ngày công thực hiện các công trình, phần việc. Trong Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQ Việt Nam các cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “An sinh xã hội” trên 80 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, các tổ chức, mạnh thường quân, huyện đã triển khai xây dựng, sửa chữa 1.204 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; xây dựng 35 cây cầu giao thông nông thôn; trao tặng trên 100.000 suất quà, trên 14.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên, đỡ đầu cho 4.210 học sinh nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng được UBMTTQ Việt Nam các cấp quan tâm thực hiện. Theo đó, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức giám sát 224 cuộc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phối hợp và tham gia giám sát với các ngành được 103 cuộc. UBMTTQ Việt Nam từ huyện đến xã, thị trấn tham gia góp ý bằng văn bản 110 cuộc, tổ chức 96 Hội nghị phản biện xã hội.

 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2024 - 2029 với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình của UBMTTQ Việt Nam các cấp đạt 100% đối với cán bộ Mặt trận, trong các tầng lớp Nhân dân đạt từ 85% trở lên. Hằng năm có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó, có 95% trở lên tổ chức cả phần lễ và phần hội. Phấn đấu hằng năm mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình, phần việc tiêu biểu; mỗi khu dân cư có ít nhất một mô hình tự quản tại cộng đồng. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” hằng năm đạt 05 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật); hằng năm có 100% hộ nghèo, cận nghèo được Mặt trận các cấp giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, tết. Phấn đấu, hằng năm, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức 02 nội dung, chương trình giám sát và ít nhất 02 nội dung phản biện xã hội; có trên 60% UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn tổ chức Hội nghị đối thoại. Hằng năm, UBMTTQ Việt Nam hai cấp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 85% Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đến cuối nhiệm kỳ có 75% UBMTTQ Việt Nam hai cấp và các tổ chức thành viên thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.  

Anh-tin-bai

    Ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đánh giá cao kết quả mà UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 như: Tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang nhóm của hệ thống Mặt trận để tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Tranh thủ và phát huy vai trò hạt nhân của nhân sỹ, trí thức, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động Nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng dân cư. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện giám sát, phản biện xã hội; chú trọng giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên, đặc biệt là theo dõi giải quyết các kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động để cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, sáng tạo, tâm quyết, bản lĩnh với tinh thần “Tân tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân được nhờ”. 

Anh-tin-bai

Các Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội.

 

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 63 vị; hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 03 vị; ông Huỳnh Lâm Sơn được hiệp thương đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 23 vị.

Tin, ảnh: TẤN TÀI
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 234
  • Trong tuần: 1 912
  • Tất cả: 6344686
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang